Hotline: 091 3384 999 - 0913 346 018

Bảng báo giá gỗ công trình

Báo giá Gỗ công trình

1. Cửa gỗ Lim Lào

STT

Chủng loại

Kích thước mm

Đơn Giá VND

1

Cửa Pano đặc, cửa chớp, Cửa Pano Kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

2.700.000/m2

2

Cửa Pano kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

2.550.000/m2

3

Cửa sổ kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

2.400.000/m2

4

Cửa sổ kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

2.250.000/m

5

Khuôn kép

57-60x240-250 950.000/md
6

Khuôn đơn

57-60x135-140 550.000/md
7

Nẹp bao khuôn

10-20x38-40 40.000/md
8

Nẹp bao khuôn

18-20x48-50 80.000/md

2. Cửa gỗ Lim Nam Phi

STT

Chủng loại

Kích thước mm

Đơn Giá VND

1

Cửa Pano đặc, cửa chớp, Cửa Pano Kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.950.000/m2

2

Cửa Pano kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.850.000/m2

3

Cửa sổ kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.800.000/m2

4

Cửa sổ kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.700.000/m

5

Khuôn kép

57-60x240-250 720.000/md
6

Khuôn đơn

57-60x135-140 390.000/md
7

Nẹp bao khuôn

10-20x38-40 30.000/md
8

Nẹp bao khuôn

18-20x48-50 60.000/md
 

3. Cửa gỗ Dổi

 

STT

Chủng loại

Kích thước mm

Đơn Giá VND

1

Cửa Pano đặc, cửa chớp, Cửa Pano Kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.950.000/m2

2

Cửa Pano kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.850.000/m2

3

Cửa sổ kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.800.000/m2

4

Cửa sổ kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.700.000/m

5

Khuôn kép

57-60x240-250 720.000/md
6

Khuôn đơn

57-60x135-140 390.000/md
7

Nẹp bao khuôn

10-20x38-40 30.000/md
8

Nẹp bao khuôn

18-20x48-50 60.000/md
 

4. Cửa gỗ Sồi nhập khẩu

STT

Chủng loại

Kích thước mm

Đơn Giá VND

1

Cửa Pano đặc, cửa chớp, Cửa Pano Kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.950.000/m2

2

Cửa Pano kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.820.000/m2

3

Cửa sổ kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.800.000/m2

4

Cửa sổ kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.700.000/m

5

Khuôn kép

57-60x240-250 720.000/md
6

Khuôn đơn

57-60x135-140 390.000/md
7

Nẹp bao khuôn

10-20x38-40 30.000/md
8

Nẹp bao khuôn

18-20x48-50 60.000/md

5. Cửa gỗ Xoan Đào

STT

Chủng loại

Kích thước mm

Đơn Giá VND

1

Cửa Pano đặc, cửa chớp, Cửa Pano Kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.950.000/m2

2

Cửa Pano kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.820.000/m2

3

Cửa sổ kính ( Kính mài 8 mm )

38 - 40

1.800.000/m2

4

Cửa sổ kính ( kính mài 5 mm )

38 - 40

1.70.000/m

5

Khuôn kép

57-60x240-250 720.000/md
6

Khuôn đơn

57-60x135-140 390.000/md
7

Nẹp bao khuôn

10-20x38-40 30.000/md
8

Nẹp bao khuôn

18-20x48-50 60.000/md

 


Tag: ,

Các tin khác cùng chuyên mục

<< TrướcSau >>