Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Tủ Bày Đồ Gỗ Hương Vân

Tên sản phẩm: (TR25) Tủ Bày Đồ - Tủ bày rượu

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 217 cm x 40 cm x 210 cm

Giá 25.000.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm : tủ góc gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 

 

 

Tủ Bầy Đồ Trơn Kiều Tầu Gỗ Trắc

Tên sản phẩm: (TR24) Tủ Bầy Đồ Trơn Kiều Tầu

Chất liệu: Gỗ trắc

Kích thước: kt 197 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ góc gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 

Tủ Rượu Mẫu Tứ Quí Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TR22) Tủ Rượu Mẫu Tứ Quí

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 161 cm x 40 cm x 210 cm

Giá 16.300.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 

Tủ Rượu Kiểu Trương Cong Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TR21) Tủ Rượu Kiểu Trương Cong

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 167 cm x 40 cm x 215 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Tên sản phẩm: (TR20) Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 171 cm x.40 cm x 215 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Tủ Rượu Mẫu Tứ Quý Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TR 19) Tủ Rượu Mẫu Tứ Quý

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 167 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TR18) Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây

Chất liệu: Gỗ hương

Kích thước: kt 197 cm x.40 cm x 215 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TR17) Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây

Chất liệu: Gỗ mun

Kích thước: kt 107 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Ngai Thờ Sơn Son Thiếp Vàng Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Ngai thờ sơn son thiếp vàng

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước: kt cao 71 cm rộng 57 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ngai thờ sơn son thiếp vàng

Tên sản phẩm: Ngai thờ sơn son thiếp vàng

Chất liệu: Gỗ Dối

Kích thước: kt 81cm x 61 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ngai Thờ Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Ngai thờ

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  cao 67 cm rộng 41

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ngai Thờ Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Ngai thờ

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  cao 69 cm rộng 47 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Đèn Thờ Gỗ Hương cao 81 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đỉnh Gỗ Hương Cao 80 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Đèn Thờ Bằng Gỗ Hương 13 Món

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ đèn thờ bằng gỗ hương 9 món

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Giường kiểu quả soài ( G 35 )

Tên sản phẩm: Giường kiểu quả soài ( G 35 )

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  180 cm x 200 cm và hai táp 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Giường ngủ giả cổ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

Giường hồng nhện ( G 34 )

Tên sản phẩm: Giường hồng nhện ( G 34 )

Chất liệu: gỗ mun hoa  

Kích thước:  180 cm x 200 cm

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Giường ngủ giả cổ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 Giường hồng nhện vách quá tràm ( G 33)

Tên sản phẩm: Giường hồng nhện vách quá tràm ( G 33)

Chất liệu : gỗ cẩm lai

Kích thước:  180 cm x 200 cm

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Giường ngủ giả cổ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bàn trang điểm kiểu hồng ( BP 25)

Tên sản phẩm: Bàn trang điểm kiểu hồng ( BP 25)  

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  127 cm x 71 cm x 40 cm

- 1 đôn kt 42 cm x 42 cm x 41 cm

Giá 33.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pi

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : bàn trang điểm gỗ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bàn làm viêc ( BLV 12)

Tên sản phẩm: Bàn làm viêc ( BLV 12)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  178 cm x 87 cm x 74 cm

Giá 28.600.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline

 A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Táp gường ( TG 05)

Tên sản phẩm: Táp gường ( TG 05)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: 71 cm x 51 cm x 67 cm

Giá 3.300.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Táp gường kiểu hoa lá tây  ( TG 04)

Tên sản phẩm: Táp gường kiểu hoa lá tây  ( TG 04)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  67 cm x 51 cm x 65 cm

Giá 1.900.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Táp giường ( TG 03)

Tên sản phẩm: Táp giường ( TG 03)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  61 cm x 51 cm x 65 cm

Giá 2.100.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Giường ngủ giả cổ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 Bộ Bàn Ăn Ghế Vách Cá Gỗ Gõ Đỏ

Tên sản phẩm: (BA34) Bộ Bàn Ăn Ghế Vách Cá

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Bao gồm: 9 món

Kích thước: 

- 1 bàn kt 280 cm x 90 cm x 74 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 44 cm x 41 cm

- Giá 25.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Bàn Ăn Hoa Lá Tây Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (BA33) Bộ Bàn Ăn Hoa Lá Tây

Bao gồm: 9 món

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kinh 137 cm cao 74 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 44 cm x 41 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Bàn Ăn Triện Thọ Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (BA32) Bộ Bàn Ăn Triện Thọ

Bao gồm: 7 món

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:

- 1 bàn kt 160 cm x.80 cm x 74 cm

- 6 ghế kt 45 cm x 44 cm x 41 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Bàn Ăn Triện Lan Đời Mới

Tên sản phẩm: (BA31) Bộ Bàn Ăn Triện Lan Đời Mới

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn kt 90 cm x 180 cm x 74 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 44 cm x 41 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Bàn Ăn Hoa Lá Tây 9 Món Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (BA30) Bộ Bàn Ăn Hoa Lá Tây

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn k 180 cm x 90 cm x 74 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 44 cm x 41 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 Bộ Bàn Ăn Vách Đàn Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (BA29) Bộ Bàn Ăn Vách Đàn

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn kt 180 cm x 90 cm x 74 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 44 cm x 41 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Bàn Ăn Kiểu Vách Đàn Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (BA28) Bộ Bàn Ăn Kiểu Vách Đàn

Chất liệu: gỗ mun

Bao gồm: 7 món 

Kích thước:

- 1 bàn kt 160 cm x 80 cm x 74 cm

- 6 ghế kt 45 cm x 44 cm x.41 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Bàn Ăn Kiểu Mới Gỗ Cẩm Vàng

Tên sản phẩm: (BA27) Bộ Bàn Ăn Kiểu Mới

Chất liệu: gỗ cẩm vàng

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn kt 180 cm x 90 cm x.74 cm

- 8 ghế kt 45 cm x.44 cm x 41 cm

- Giá 22.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn PU

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Ghế giám đốc ( GGĐ 07)

Tên sản phẩm: Ghế giám đốc ( GGĐ 07)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  69 cm x 56 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế giám đốc (GGĐ 06)

Tên sản phẩm: Ghế giám đốc (GGĐ 06)

Chất liệu: gỗ trắc

Kích thước: 76 cm x 57 cm x 43 cm giá ( liên hệ )

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế giám đốc ( GGĐ 05 )

Tên sản phẩm: Ghế giám đốc ( GGĐ 05 )

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: 86 cm x 60 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

hế làm việc (GGĐ 04)

Tên sản phẩm: Ghế làm việc (GGĐ 04)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  88 cm x 60 cm x 47 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế giám đốc ( GGĐ 03 )

Tên sản phẩm: Ghế giám đốc ( GGĐ 03 )

Chất liêu: gỗ mun

Kích thước:  81 cm x 60 cm x 44 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế giám đốc đục kiểu rồng ( GGĐ 02 )

Tên sản phẩm: Ghế giám đốc đục kiểu rồng ( GGĐ 02 ) 

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  78 cm x 60 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Ghế giám đốc(GGĐ01)

Tên sản phẩm: Ghế giám đốc(GGĐ01)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  70 cm x 54 cm x 43 cm

Giá 6.000.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ ấm chén bằng gỗ nu nghiến

Tên sản phẩm: Bộ ấm chén 

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Bao gồm 1 khay 1 ấm 6 chén)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng túp liều lý tưởng

Tên sản phẩm: Tượng túp liều lý tưởng

Kích thước:  cao 60 cm rộng 55 cm

Chất liệu: gỗ hương

Giá 8000000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng cóc ngậm đồng tiền gỗ hương

Tên sản phẩm: Tượng cóc ngậm đồng tiền

Chất liệu: gỗ hương

Giá 3.700.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng tam đa phúc lộc thọ

Tên sản phẩm: Tượng tam đa phúc lộc thọ

Chất liệu: gỗ trắc

Kích thước:  cao 71 cm giá ( liên hệ )

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng phật bồ tác gỗ hương

Tên sản phẩm: Tượng phật bồ tác

Chất liệu: gỗ hương  

Kích thước: cao 147 cm rộng 47 cm giá ( liên hệ )

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng quan văn trường tay cầm đao gỗ hương

Tên sản phẩm: Tượng quan văn trường tay cầm đao

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: cao 87 cm rộng 40 cm

Giá 9.700.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng gỗ ngọc am hai thiếu lâm tự nhí

Tên sản phẩm: Tượng gỗ ngọc am hai thiếu lâm tự nhí

Kích thước:  cao 81 cm rộng 71 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng con nhím gỗ nu nghiến

Tên sản phẩm: Tượng con nhím

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Giá 45.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế đồng kỵ rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm: http://godongky.net.vn/danh-muc/102-ban-ghe-phong-khach

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com