Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Hoành phi câu đối

Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Dối

Tên sản phẩm: (HPCĐ25) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: gỗ Dối

- Kích thước:

- 1hoành phi kt 217 cm x.81 cm 2

- câu đối kt 217 cm x.31 cm 

- sơn son thiếp vàng

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối 

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 

Bộ Hoành Phi Câu Đối Chữ Giáp Vàng 24k

Tên sản phẩm: (HPCĐ24) Bộ Hoành Phi Câu Đối Chữ Giáp Vàng 24k

Chất liệu: Gỗ hương

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 217 cm x 81 cm

- 2 câu đối lòng máng kt 217 cm x 34 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối 

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

Bộ Hoành Phi Câu Đối Giáp Vàng

Tên sản phẩm: (HPCĐ23 ) Bộ Hoành Phi Câu Đối Giáp Vàng

Chất liệu: gỗ dối

Kích thước:

- chữ 1 hoành phi kt 217 cm x 71 cm

- 2 câu đôla hình lòng máng kt 227 cm x 33 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Hoành Phi Câu Đối Treo Nhà Thờ

Tên sản phẩm: (HPCĐ 20) Bộ Hoành Phi Câu Đối Treo Nhà Thờ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 227 cm x 81 cm

- 2 câu đối lòng máng kt 245 cm x.33 cm

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối 

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Dối

Tên sản phẩm: (HPCĐ18) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 197 cm x.77 cm

- 2 câu đối kt 197 cm x.31 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (HPCĐ17) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: Gỗ Gụ  
Kích thước:

- 1hoành phi kt 217 cm x 81 cm

- 2 câu đối kt 207 cm x 31 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Hai Câu Đối Công Phượng Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: (CĐ11) Hai Câu Đối Công Phượng Sơn Son Thiếp Vàng

Chất liệu: gỗ Dối  

Kích thước: kt dài 197 cm rộng 31 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Câu Đôí Kiểu Quả Bầu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (CĐ09) Câu Đôí Kiểu Quả Bầu

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước: kt dài 153 cm rộng 31 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Bộ Hoành Phi Câu Đối Khảm Trai

Tên sản phẩm: (HPCD06) Bộ Hoành Phi Câu Đối Khảm Trai

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt dài 217 cm rộng 71 cm

- 2 câu đối kt dài 197 cm rộng 33 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Câu Đối Kiểu Lá Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (Đ01) Câu Đối Kiểu Lá

Chất liệu: gỗ Hương

Kích htuowcs: kt dài 147 rộng 31 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Hoành phi câu đối 

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

Hoàng phi câu đối gỗ hương

  Tên sản phẩm: Hoành phi câu đối

Chất liệu : gỗ hương các loại 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối 1

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối

Chất liệu: gỗ gụ

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối công lòng máng

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối công lòng máng chữ giáp vàng 98k

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối gỗ gụ

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt dai 217 cm rộng 107 cm

- 2 câu đối kt 217 cm rông 31 cm

Giá 19500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối

Chất liêu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt dÀi 197 cm rộng 97 cm

- 2 câu đối kt dài 197 cm rông 31 cm

Giá.19.700.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng 1

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối sơn son thiếp vàng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 quấn thư kt. Dài 197 cm rông 97 cm

- 2 câu  đối kt dài 197 cm rộng 31 cm

Giá 23.400.000 vnđ cả sơn son thiếp vàng

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoàng phi câu đối gỗ gụ giáp vàng

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối

Chất liệu: gỗ gụ giáp vàng 98k.

Kich thước:

- 1 hoành phi kt.297 cmx 107 cm

- 2 câu đối kt.201 cm x 31 cm .

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Hoành phi câu đôi sơn son thiếp vàng gỗ gụ

Tên sản phẩm: Hoành phi câu đôi sơn son thiếp vàng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

-  1 hoành phi kt dài 197 cm rộng 97 cm

- 2 câu đối kt dài 197 cm rộng 31 cm

Giá 25.000.000 vnđ cả sơn son thiếp vàng

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối gỗ gụ

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt dài 197 cm rộng 97 cm

-2 câu đối kt dài 197 cm rông 31 cm

Giá.18.900.000 vnđ cả  phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối gỗ gụ sơn son thiếp vàng

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối gỗ gụ sơn son thiếp vàng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 quấn thư kt. Dài 207 cm rộng 31 cm

- 2 câu  đối kt dài 207 cm rộng 31 cm

Giá 23.600.000 vnđ cả sơn son thiếp vàng

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoàng phi câu đồi gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối

Chất liệu: gỗ hương giáp vàng 98k.

Kích thước:

-  1 hoành phi kt.217 cmx 107 cm

- 2 câu đối kt.217 cm x 33 cm .

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối kiểu hồng chĩ

Tên sản phẩm:Bộ hoành phi câu đối kiểu hồng chĩ

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 quấn thư kt 197 cm rộng 97 cm

- 2 câu đối kt dài 197 cm rộng 31 cm

Giá 20300000 vnd cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối kiểu công phượng

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối  kiểu công phượng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  

- quấn thư 197 cm rộng 97 cm

- 2 câ đối kt dài 197 cm rộng 31 cm

Giá. 19000000 vnđ cả phun sơn pu

Bộ câu đối khảm chữ

Tên sản phẩm: Bộ câu đối khảm chữ

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

-  1 khung chữ vuông kt 71 cm x 71 cm

- 2 câu đối kt 207 cm 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế đồng kỵ rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm: http://godongky.net.vn/danh-muc/102-ban-ghe-phong-khach

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com