Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bộ hoành phi câu đối kiểu công phượng

MSP: #PG694
Trạng thái: Còn hàng
Giá:

19,000,000 đ

Số lượng sản phẩm:

Gọi ngay 0972.092.764 để có giá tốt.

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối  kiểu công phượng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  

- quấn thư 197 cm rộng 97 cm

- 2 câ đối kt dài 197 cm rộng 31 cm

Giá. 19000000 vnđ cả phun sơn pu

Nội dung đang cập nhật!
Sản phẩm cùng loại
Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Dối

Tên sản phẩm: (HPCĐ25) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: gỗ Dối

- Kích thước:

- 1hoành phi kt 217 cm x.81 cm 2

- câu đối kt 217 cm x.31 cm 

- sơn son thiếp vàng

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Bộ Hoành Phi Câu Đối Chữ Giáp Vàng 24k

Tên sản phẩm: (HPCĐ24) Bộ Hoành Phi Câu Đối Chữ Giáp Vàng 24k

Chất liệu: Gỗ hương

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 217 cm x 81 cm

- 2 câu đối lòng máng kt 217 cm x 34 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Giáp Vàng

Tên sản phẩm: (HPCĐ23 ) Bộ Hoành Phi Câu Đối Giáp Vàng

Chất liệu: gỗ dối

Kích thước:

- chữ 1 hoành phi kt 217 cm x 71 cm

- 2 câu đôla hình lòng máng kt 227 cm x 33 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Treo Nhà Thờ

Tên sản phẩm: (HPCĐ 20) Bộ Hoành Phi Câu Đối Treo Nhà Thờ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 227 cm x 81 cm

- 2 câu đối lòng máng kt 245 cm x.33 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Dối

Tên sản phẩm: (HPCĐ18) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- 1 hoành phi kt 197 cm x.77 cm

- 2 câu đối kt 197 cm x.31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (HPCĐ17) Bộ Hoành Phi Câu Đối

Chất liệu: Gỗ Gụ  
Kích thước:

- 1hoành phi kt 217 cm x 81 cm

- 2 câu đối kt 207 cm x 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Hai Câu Đối Công Phượng Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: (CĐ11) Hai Câu Đối Công Phượng Sơn Son Thiếp Vàng

Chất liệu: gỗ Dối  

Kích thước: kt dài 197 cm rộng 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Câu Đôí Kiểu Quả Bầu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (CĐ09) Câu Đôí Kiểu Quả Bầu

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước: kt dài 153 cm rộng 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoành Phi Câu Đối Khảm Trai

Tên sản phẩm: (HPCD06) Bộ Hoành Phi Câu Đối Khảm Trai

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- 1 hoành phi kt dài 217 cm rộng 71 cm

- 2 câu đối kt dài 197 cm rộng 33 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Câu Đối Kiểu Lá Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (Đ01) Câu Đối Kiểu Lá

Chất liệu: gỗ Hương

Kích htuowcs: kt dài 147 rộng 31 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Hoàng phi câu đối gỗ hương

  Tên sản phẩm: Hoành phi câu đối

Chất liệu : gỗ hương các loại 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoành phi câu đối 1

Tên sản phẩm: Bộ hoành phi câu đối

Chất liệu: gỗ gụ

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com