Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Lục bình

Đôi lộc bình gỗ cẩm nam phi

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ cẩm nam phi

Kích thước:  cao 180 cm đường kính 52 cm

Giá 43.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ trắc đỏ

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ trắc đỏ

Kích thước: cao 59 cm đường kính 22 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ thủy tùng

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ thủy tùng

Kích thước:  cao 79 cm đường kính 30 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Lộc bình gỗ nu nghiến các loại

Lộc bình gỗ nu nghiến các loại mọi kích thươc

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Lộc bình gỗ chưu lưu các loại

Lộc bình gỗ chưu lưu các loại

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ hương

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  cao 160 cm đường kính 47 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Các loại lộc bình bằng gỗ bách xanh

Các loại lộc bình bằng gỗ bách xanh mọi kích thước mẫu mã 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ mun

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  cao 147 cm đường kính 42 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình củ tỏi gỗ nu nghiến1

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình củ tỏi

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước:  cao 58 cm đường kính 30 cm

Giá 12.000.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình kiểu lọ hoa

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình kiểu lọ hoa

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: cao 55 cm

Giá 70.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ gụ trơn

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ gụ trơn

Kích thước:  cao 171 cm đường kinh 50 cm

Giá 53.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ nu nghiến 2

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu : gỗ nu nghiến

Kích thước: cao 157 cm đường kính 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình đục tứ quý

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình đục tứ quý

Kích thước:  cao 167 cm đường kính 48 cm

Giá 18.400.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lôc bình gỗ cẩm vân

Tên sản phẩm: Đôi lôc bình

Chất liệu: gỗ cẩm vân

Kích thước:  cao 69 cm đường kính 27cm

Giá 10.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.comh 27 cm 

 

 

Đôi lộc bình củ tỏi gỗ nu nghiến

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình củ tỏi

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước:  cao 57 cm dường kính 30 cm

Giá 11.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ nu nghiến

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước:  cao 157 cm  đường kính 44 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lôc bình gô cẩm vân

Tên sản phẩm: Đôi lôc bình

Chất liệu: gỗ cẩm vân

Kích thước:  cao 79 cm đường kinh 28 cm

Giá 11.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Lộc bình gỗ hương các loại

Lộc bình gỗ hương các loại đủ mọi kích thước 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc nình

Tên sản phẩm: Đôi lộc nình  

Kích thước: cao 159 cm đường kính 47 cm

Giá 18.700.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lôc bình gỗ hương

Tên sản phẩm: Đôi lôc bình

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: cao 160 cm đường kính 44 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lôc bình gỗ mun đục tứ quý

Tên sản phẩm: Đôi lôc bình đục tứ quý

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: cao 157 cm đường kính 44 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lôc bình gỗ gõ đỏ

Tên sản phẩm: Đôi lôc bình

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Kích thước:  171 cm đường kinh 48 cm

Giá 40.600.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Đôi lôc bình gỗ gõ đỏ

Đôi lộc bình gỗ nu nghiên 2

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ nu nghiên

Kích thước:  cao 79 cm đường kính 27 cm

Giá 9.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ nu nghiến 1

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước:  cao 157 cm đường kính kt 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế đồng kỵ rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm: http://godongky.net.vn/danh-muc/102-ban-ghe-phong-khach

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com