Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bàn thờ

Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Quý Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Quý Sơn Son Thiếp Vàng (BT33)

Chất liệu: Gỗ Dối

Kích thước:

-chân 12 cm  

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bàn Thờ Tứ Linh Gỗ Dối

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Tứ Linh (BT32)

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- chân 12 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Móc Mỏ Chân 14

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Móc Mỏ(BT31)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- chân 14 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Mai Sóc Gỗ Dối Chân 12

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Mai Sóc (BT30)

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- chân 12 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Tứ Linh Gỗ Dối Chân 12

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Tứ Linh (BT29)

Chất liệu: Gỗ Dối

Kích thước: 

chân 12cm

1 bàn con kt 81 cm x.67 cm x 57 cm

kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bàn Thờ Móc Mỏ Gỗ Gụ Chân 14

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Móc Mỏ (BT28)

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước: 

- chân 14 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x :127 cm

- 1 bàn con kt 127 cm x.67 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Móc Mỏ Gỗ Gụ Chân 10

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện Móc Mỏ (BT27)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 10 cm

- kt 197 cm x 87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bàn Thờ Triện Móc Mỏ Gỗ Gụ Chân 10

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện Móc Mỏ (BT26)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 10 cm

- bàn to kt 197 cm x 87 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 81 cm x 67 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Chân 12 Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện (BT25)

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước: - chân 12 cm

- kt 197 cm x 97 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bàn Thờ (BT24)

Chất liệu: gỗ Hương

Kích thước:

- chân 14 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bàn Thờ Triện Móc Mỏ Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện Móc Mỏ (BT23)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- chân 10 cm

 -1 bàn to kt 153 cm x 61 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 81 cm x 53 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện (BT22)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:

- chân 12 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 127 cm x 77 cm x 57 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Gỗ Gụ Chân 14

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện (BT21)

Kích thước: Gỗ Gụ

- chân 14 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bàn Thờ Kiểu Minh Dành Cho Phòng Thờ Hẹp

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Kiểu Minh Dành Cho Phòng Thờ Hẹp (BT20)

Chất liệu : gỗ Gụ

Kích thước:

- kt 127 cm x 61 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Án Gian Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Án Gian (BT19)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- chân 14 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 107 cm x 71 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Gỗ Gụ Chân 12

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện (BT18)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- chân 12 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Trơn Gỗ Gụ

Tên sản phẩm:  Bàn Thờ Triện Trơn (BT17) 

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- chân 9cm

- 1 bàn to kt 153 cm x 81 cm x 127 cm

- 1 bàn nhỏ kt 97 cm x57 cm x 76 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Gỗ Gụ Chân 10

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện (BT16)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 10 cm

- kt 197 cm x 87 cm x 127 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bàn Thờ Án Gian Triện Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Án Gian Triện (BT15)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 12 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 107 cm x 71 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Linh Sơn Son Thiếp Vàng

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Linh Sơn Son Thiếp Vàng (BT14)

Chất liệu: gỗ Dối 

Kích thước: 

- chân 14 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Móc Mỏ Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện Móc Mỏ (BT13)

Chất liệu: gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 12 cm

- 1 bàn to kt 217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 87 cm x.71 cm x 57 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Án Gian Đục Tứ Quý Gỗ Dối

Tên sản phẩm: Bàn Án Gian Đục Tứ Quý (BT12)

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- chân 14 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

Bàn ăn đồng kỵ A. Tuấn: 0972.092.764 

-Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Linh

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Án Gian Đục Tứ Linh (BT11)

Chất liệu: gỗ Dối

Kích thước:

- chân 16 cm

- kt 217 cm x 107 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bàn Thờ Triện Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bàn Thờ Triện (BT10)

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước:

- chân 10 cm

- kt 197 cm x 87 cm x 127 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế đồng kỵ rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm: http://godongky.net.vn/danh-muc/102-ban-ghe-phong-khach

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com