Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Sập thờ

Sập thờ đục tứ linh sơn son thiếp vàng

Tên sản phẩm: Sập thờ đục tứ linh sơn son thiếp vàng

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  dài 217 cm rộng 107 cm cao 127 cm

Giá. 318000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ kiểu Đào Mai chân 20

Tên sản phẩm: Sập thờ đuc kiểu đào mai

Chất liệu: gỗ gụ chân 20 cm

Kích thước:

- 1 bàn to kt. Dài 207 cm rộng 97 cm cao 127 cm

- 1 bàn con kt dài 117 cm rộng 71.cm cao 57 cm g

Giá 32.400.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ dục kiểu ngũ phúc

Tên sản phẩm: Sập thờ dục kiểu ngũ phúc

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- 1 bàn to kt chân22 cm dài 217 cm rộng 107 cm cao127 cm

- 1 bàn con kt dài 127 cm rộng 81 cm cao 57 cm

Giá.35.400.000 vnđ cả phun sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ đục kiểu Đào Mai gỗ gụ

 Tên sản phẩm: Sập thờ đuc đào mai

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  

- 1 bàn to dài 217 cm rộng 107 cm cao 127 cm

- 1 bàn con kt dai 107 cm rộng 77 cm cao 57

Giá. 30.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ tứ linh

Tên sản phẩm: Sập thờ tứ linh

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- chân 25 cm

- 1 bàn to kt.217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 127 cm x 81 cm x 57 cm

Giá 45.600000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ Tứ linh gỗ gụ

Tên sản phẩm: Sập thơ tư linh chân 18 cm

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  Dài 207 cm rộng 97 cm cao 127 cm

Giá 22.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sâp thờ tứ linh gỗ gụ

Tên sản phẩm: Sâp thờ tứ linh

Chất liệu: gỗ gụ 

Kích thước:

- chân 16 cm

- 1 bàn to kt.197 cm x 87 cm cm x 127 cm

Giá .19.800000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ sập thờ tư linh chân 20

Tên sản phẩm: Bộ sập thờ tư linh

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

- Chân 20cm

- 1 bàn to kt dài 207 cm rộng 97 cm cao 127 cm

- 1 bàn con kt dài 107 cm rộng 67 cm cao 57 cm

Giá 31.500.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ sập thờ kiều mẫu mai đào

Tên sản phẩm: Bộ sập thờ kiều mẫu mai đào 

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:

chân 22 cm 

- 1 bàn to kt dài 217 cm rông 107 cm cao 127 cm 

- 1 bàn con kt dài 127 cm rộng 71 cm cao 57 cm

Giá.35.600.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ tư linh chân 24

Tên sản phẩm: Sập thờ tư linh chân 24 cm

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  217 cm rộng 117 cm cao 127 cm

Giá 34.400000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ tứ linh chân 22

Tên sản phẩm: Sâp thơ tứ linh chân 22 cm

Chất liệu:  gỗ gụ

Kích thước:

- 1 bàn to kt.dài 217 cm rộng 107 cm cao 127 cm

- 1 bàn con kt dài 127 cm rộng 71 cm cao 57 cm

Giá.34.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 

Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thơ tư linh chân 20 cm

Tên sản phẩm: Sập thơ tư linh 

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:

- Chân 20 cm

- 1 bàn to kt.chân 20 cm dài 207 cm rộng 97 cm cao 127 cm

- 1 bàn cơm kt dài 107 cm rông 71 cm cao 57 cm

Giá 79.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập thờ tứ linh gỗ hương

Tên sản phẩm: Sập thờ tứ linh cả bàn cơm

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:

- chân 22 cm kt.217 cm x 107 cm x 127 cm

- 1 bàn con kt 117 cm x 71 vm x 57 cm

Giá 82.700000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com