Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bộ bàn ghế ăn

Bộ Bàn Ăn Hoa Lá Tây Gỗ Gõ Đỏ

Tên sản phẩm: (BA09) Bộ Bàn Ăn Hoa Lá Tây

Bao gồm: 11 móm

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Kích thước:

- 1 bàn kt 207 cm x 97 cm x 75 cm

- 2 ghế chủ kt 49 cm x 47 cm x 43 cm

- 8 ghế con kt 44 cm x.45 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Bàn Ăn Vách Đàn Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (BA08) Bộ Bàn Ăn Vách Đàn

Chất liệu: gỗ gụ

Bao gồm : 11 món

Kích thước:

- 1 bàn kt 197 cm x.97 cm x.74 cm

- 10 ghế kt 45 cm x 43 cm x 41 cm

- giá 27.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Bàn Ăn Vách Đàn Kiểu Mới

Tên sản phẩm: (BA07 ) Bộ Bàn Ăn Vách Đàn Kiểu Mới

Chất liệu: gỗ cẩm vàng

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn kt 90 cm x 180 cm x.74 cm

- 8 ghế kt 44 cm x 43 cm x 41 cm

- Giá 21.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Bàn Ăn Kiểu Triện Tầu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (BA06) Bộ Bàn Ăn Kiểu Triện Tầu

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 7 món

Kích thước:

- 1 bàn vuông kt 80 cm x.160 cm x.75 cm

- 6 ghế kt 45 cm x.45 cm x.41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Bàn Ăn Kiểu Triện Tầu 9 Món

Tên sản phẩm: (BA05) Bộ Bàn Ăn Kiểu Triện Tầu

Chất liệu: gỗ mun sừng

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn tròn kt đường kính 137 cm cao 75 cm

- 8 ghế kt 45 cm x.45 cm x.41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Bàn Ưng Mẫu Cờ Bạc Gỗ Hương Vân

Tên sản phẩm: (BA04) Bộ Bàn Ưng Mẫu Cờ Bạc 

Chất liệu: gỗ hương vân

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

-- 1 bàn bầu dục kt 90 cm x 180 cm x 74 cm

- 8 ghế kt 43 cm x 44 cm x 41 cm

- Giá 24.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Bàn Ăn Kiểu Vách Đàn Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (BA03) Bộ Bàn Ăn Kiểu Vách Đàn

Chất liệu: gỗ gụ

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn bầu dục kt 90 cm x 180 cm x 75 cm

- 8 ghế kt 44 cm x 45 cm x 41 cm

- Giá 25.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Bàn Ăn Hồng Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (BA02) Bộ Bàn Ăn Hồng

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn tròn kt đường kính 137 cm cao 75 cm

- 8 ghế kt 44 cm x 45 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Bàn Ăn Như Ý Gỗ Gõ Đỏ

Tên sản phẩm: (BA01) Bộ Bàn Ăn Như Ý

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Bao gồm: bộ 9 món

Kích thước:

- 1 bàn kt 90 cm x 180 cm x 73 cm

- 8 ghế kt 44 cm x 45 cm x 41 cm

- Giá 29.300.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn gỗ mun kiểu ô đố 9 món

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu ô đố

Chất liệu: gỗ mun

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

- 1 bàn kt 180 cm x 90 cm x 70 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 44 cm x 41 cm

Giá 60.200.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ bàn ghế kiểu hoa lá tây

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế kiểu hoa lá tây

Chất liệu: gỗ mun

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

Kích thước:

-  1 Bàn tròn đường kính 138 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt.45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 64.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ bàn ăn kiểu triện thọ

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu triện thọ

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- Bàn bầu dục 180 cm x 90 cm x. 71 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 30.400000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu triện lân gỗ trắc

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu triện lân

Chất liệu: gỗ trắc

Bao gồm:  9 món

Kích thước:

- Bàn tròn đường kính:  138 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt.45 cm x 45 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu vách đàn gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu vách đàn

Chất liệu:  gỗ hương

Bao gồm: 9 món (1 bàn bầu dục + 8 ghế)

Kích thước:

- Bàn bầu dục: kt dai 180 cm x 90 cm x 71 cm

- 8 ghế kt 45 cm 44 cm x 43 cm

Giá.32.400000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 

Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu bàn đục gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu bàn đục

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 11 món

Kích thước:

- 1 bàn kt 197 cm x 97 cm x 71 cm

- 10 ghế kt.45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 40800000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu ô đố gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu ô đố

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món

Kích thước:

- 1 bàn dài kt .180 cm x 90 cm x 71 cm

- 8 ghế kt. 45 cm x 44 cm x 43 cm

Giá 32000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu vách cá gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu vách cá

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

Kích thước:

- bàn bầu dục kt 180 cm x 90 cm x 71 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 33.400000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu hoa lá tây

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu hoa lá tây bàn tròn

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

Kích thước:

- 1 bàn kt. Đường kính 138 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá. 34.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bà ăn kiểu vách lan gỗ gụ

Tên sản phẩm: Bộ bà ăn kiểu vách lan

Chất liệu: gỗ gụ

Bao gồm: 11 món ( 1 bàn + 10 ghế)

Kích thước:

- 1 bàn dài kt.dài 197 cm rộng 97 cm cao 71 cm

- 10 ghế kt 45 cm x 44 cm x 43 cm

Giá.22.800000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu triện trơn gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu triện trơn bàn tròn

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món ( 1 bản + 8 ghế)

Kích thước:

- 1 bàn kt. Đường kính 135 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 34.600000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu lan đời mới gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu lan đời mới

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

Kích thước:

- 1 bàn dài kt.dài 180 cm rộng 90 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt.45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 36.700000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu vách đàn gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu vách đàn bàn tròn

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

Kích thước:

- 1 bàn kt .đường kính 137 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt. 45 cm x 44 cm x 43 cm

Giá .33.200000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu tàu gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu tàu

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế )

Kích thước:

- 1 bàn tròn kt. Đường kính 137 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt. 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 35.600000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu cờ bạc gỗ gụ

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu cờ bạc

Chất liệu: gỗ gụ

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

Kích thước:

bàn tròn 1 bàn đường kính 138 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 45. Cm x 43 cm

Giá.22.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com