Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Tủ, Kệ tivi

Kệ Ti vi Kiểu Nổi Giữa

Tên sản phẩm: (KTV170 Kệ Ti vi Kiểu Nổi Giữa

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 237 cm x 48 cm x 81 cm

Giá 13.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Ti vi Mẫu Tứ Quý Nổi Giữa

Tên sản phẩm: (KTV16) Kệ Ti vi Mẫu Tứ Quý Nổi Giữa

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  kt 257 cm x 49 cm x 81 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Kệ Ti vi Mẫu Hoa Hồng Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (KTV15) Kệ Ti vi Mẫu Hoa Hồng

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 237 cm x 49 cm x 81 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Kệ Ti vi Kiểu Hình Gỗ Mun Hoa

Tên sản phẩm : (KTV14) Kệ Ti vi Kiểu Hình

Chất liệu: gỗ mun hoa

Kích thước: kt 237 cm x 49 cm x 81 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Kệ Mõ Kiểu Cánh Công Gỗ Hương Vân

Tên sản phẩm: (KTV 13) Kệ Mõ Kiểu Cánh Công

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 217 cm x 49 cm x 81 cm

Giá 13.600.000 vnd cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Kệ Mõ Ba Cục Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (KTV12) Kệ Mõ Ba Cục

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 257 cm x 49 cm x 81 cm

Giá 13.200.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Ti vi Mẫu Nho Sóc

Tên sản phẩm: (KTV11) Kệ Ti vi Mẫu Nho Sóc

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 237 cm x 49 cm x 81 cm

Giá 12.800.0000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Kệ Ti vi Kiều Tầu 3 Cục

Tên sản phẩm: (KTV 10) Kệ Ti vi Kiều Tầu 3 Cục

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước: kt 197 cm x 48 cm x 81 cm

Giá 17.800.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Kệ Ti vi Kiểu Nho Sóc Lạch

Tên sản phẩm: (KTV09) Kệ Ti vi Kiểu Nho Sóc Lạch

Chất liệu: Gỗ hương

Kích thước: kt 237 cm x 49 cm x 207 cm

Giá 27.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Ti vi Kiểu Đời Mới Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (KTV 08) Kệ Ti vi Kiểu Đời Mới

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 217 cm x 49 cm x 83 cm

Giá 20.500.000vnd cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Ti vi Ngăn Tường Kiểu Dích Rắc

Tên sản phẩm: (KTV07) Kệ Ti vi Ngăn Tường Kiểu Dích Rắc

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 217 cm x 50 cm x 210 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

KệTi Vi Kiểu Tầu Cánh Cong

Tên sản phẩm: (KTV06) KệTi Vi Kiểu Tầu Cánh Cong

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 237 cm x ,48  cm x 81 cm

Giá 20.000.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Ti Vi Mẫu Nho Sóc Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (KTV05) Kệ Ti Vi Mẫu Nho Sóc

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 217 cm x 49 cm x 83 cm

Giá 13.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Kệ Ti vi Mõ Ba Cục Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (KTV04) Kệ Ti vi Mõ Ba Cục

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 260 cm x 47 cm x 81 cm

Giá 19.500.000 vnd cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kể Ti vi Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (KTV03) Kể Ti vi

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 237 cm x 47 cm x 83 cm

Giá 12.600.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ TiVi Đồng Tiền Gỗ Hương Vân

Tên sản phẩm: (KTV02) Kệ TiVi Đồng Tiền

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 217 cm x 49 cm x 91 cm

Giá 14.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Ti Vi Kiểu Tàu 3 Cục

Tên sản phẩm: (KTV01) Kệ Ti Vi Kiểu Tàu 3 Cục

Chất liệu : gỗ hương vân

Kích thước:

- kt 237 cm x 48 cm x 81 cm

Giá 13.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ ti vi kiểu tàu 3 cục gỗ mun hoa

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu tàu 3 cục

Chất liệu: gỗ mun hoa

Kích thước:  260 cm cao 81 cm sâu 48 cm

Giá 42.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ ti vi kiểu tàu 3 cục nồi giữa

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu tàu 3 cục nồi giữa

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: dài 250 cm sâu 50 cm cao 81 cm

Giá 35.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Kệ Tivi kiểu cột nho sóc gỗ nu nghiến

Tên sản phẩm|: Kệ ti vi kiểu cột nho sóc

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước:  dài 240 cm sâu 50 cm cao 82 cm

Giá 48.000.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ tivi kiểu hoa lá tây gỗ hương

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu hoa lá tây

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  Dài 240 cm sâu 50 cm cao 81 cm

Giá 19.300000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ tivi tứ quý gỗ gụ

Tên sản phẩm: Kệ tivi tư quý

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: dài 237 cm cao 82 cm sâu 49 cm

Giá .13.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ tivi kiểu minh num gỗ hương

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu minh num

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  dài 197 cao 53 sâu 47 cm

Giá 15.400000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ tivi kiểu tủ tường nho sóc

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu tủ tường nho sóc

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: dài 247 cm cao220 cm sâu 50 cm

Giá.43.000000 vnd cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com