Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Tủ, Kệ tivi

Kê tivi kiểu tàu nồi giữa gỗ mun

Tên sản phẩm: Kệ tivi kiểu tàu nồi giữa

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: dài 217 cm cao 81 cm sâu 50 cm

Giá. 36000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ tivi kiểu nho sóc lạch gỗ mun

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu nho sóc lạch

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: dài 240 cm cao 217 cm sâu 50 cm

Giá 39.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ tivi kiểu mới gỗ hương

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu mới

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước : dài 240 cm cao 59 cm sâu 46 cm

Giá 16800000 vnđ cả phun sơn pu 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ tivi kiểu tủ tương hiện đại gỗ hương

Tên sản phẩm: Kê ti vi kiểu tủ tương hiện đại

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  dài 260 cm cao 220 cm sâu 50 cm

Giá .29.200000 vnđ cả 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi sang sông gỗ gụ

Tên sản phẩm: Kệ ti vi sang sông

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  dài 250 cm cao 220 cm sâu 50 cm

Giá .23.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi kiểu tàu gỗ mun

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu tàu

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  Dài 240 cm cao 81 cm sâu 50

Giá 40.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ mõ kiểu tàu

Tên sản phẩm : Kệ mõ  kiểu tàu

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: dải 240 cm sâu 48 cm cao 81 cm

Giá :  19.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ mõ kiểu tàu gỗ hương

Tên sản phẩm: Kệ mõ kiểu tàu

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: dài 260 sâu 49 cm cao.82 cm

Giá .20.300000vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ mõ kiểu tàu gỗ gụ

Tên sản phẩm: Kệ mõ kiểu tàu

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  dài 240 cm sâu 50 cm cao 81 cm

Giá: 13.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ mõ kiểu tảu nồi giữa gỗ hương

Tên sản phẩm: Kệ mõ kiểu tảu nồi giữa

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: dài 217 cm sâu. 49 cm cao 79 cm

Giá 18.600000 vnđ

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ mõ kiểu tàu nổi giữa gỗ hương vân

Tên sản phẩm: Kệ mõ kiểu tàu nồi giữa

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: dài 217 cm sâu 48 cm cao 80 cm

Giá .14500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ nho sóc khảm ốc gỗ hương

Tên sản phẩm: Kệ nho sóc khảm ốc

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  dài 197 cm sâu 49 cm cao 82 cm

Giá .17.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ lạch gỗ gụ

Tên sản phẩm: Kệ lạch

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  dài 237 cm sâu 50 cm cao 217 cm

Giá .17.200000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ lạch gỗ hương kiểu cột nho sóc

Tên sản phẩm: Kệ lạch kiểu cột nho sóc

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: Dài 240 cm sâu 50 cm cao 217 cm

Giá .25.300000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ cột nho sóc gỗ hương

Tên sản phẩm: Kệ cột nho sóc

Chất liệu: gỗ hương khảm ôc

Kích thước: 237 cm sâu 50 cm cso 81 cm

Giá.18.900000 vnđ cả sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi kiểu đời mới

Tên sản phẩm: Kê ti vi kiểu đời mới

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  dài 257 cm sâu 47 cm cao 67 cm

Giá: 18000000vnd

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi kiểu tủ tường gỗ mun

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu tủ tuờng

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  dài 247 cm sâu 50 cm cao 220 cm

Giá.46800000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi kiểu cột nho sóc

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu cột nho sóc

Chất liệu: gỗ hương kt 237 cm sâu 50 cm cao 82 cm

Giá .18.400000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi kiểu tàu nổi giữa gỗ mun

Tên sản phẩm: Kệ ti vi kiểu tàu nồi giữa

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: . Kt .dài 217 cm sâu 50 cm cao 81 cm

Giá .36.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi kiểu đời mới gỗ hương

Tên sản phẩm: Kê ti vi kiểu đời mới

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt dài 257 cm sâu 47 cm cao 67 cm 

Giá: 18000000vnd

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Kệ Tivi kiểu mới gỗ gụ

Tên sản phẩm: Kê ti vi kiểu mới

Chất liệu : gỗ gụ

Kích thước: kt dài 240 cm sâu 47 cm cao 69 cm

Giá .12.000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 

Email: dogophugia67@gmail.com

 

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com