Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

  • Ảnh Nội Thất 1
  • Ảnh Nội Thất 1
  • Ảnh Nội Thất 1
  • Ảnh Nội Thất 1

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế đồng kỵ rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm: http://godongky.net.vn/danh-muc/102-ban-ghe-phong-khach

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Gỗ Nu  Nghiến 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc (BG97)

Chất liệu: gỗ Nu Nghiến

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - tay 16 cm 

- 1 đoản kt 217 cm x.62 cm x 46 cm

- 1 bàn kt 87 cm x 157 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 87 cm x 62 cm x 46 cm

- 2 đôn cao kt 46 x 56 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 46 cm x 46 cm x 46 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Minh Quốc Voi 10 Món Gỗ Hương Tay 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG96)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 197 cm x 60 cm x.43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 153 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x.60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x.,54 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Nghê Đỉnh Gỗ Mun Sọc

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Nghê Đỉnh (BG95)

Chất liệu: gỗ Mun Sọc

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x.149 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x.60 cm x.43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x.45' cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Rồng Đỉnh Gỗ Mun 12 Món

Tên sản phẩm: Bộ Rồng Đỉnh (BG94)

Chất liệu: gỗ Mun

Ba gồm: 12 món  ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cảnh+ 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản 230 cm x 64 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 117 cm x 171 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 64 cm x 117 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh kt 50 cm x.50 cm x 70 cm.

- 2 đôn cao kt 50cm x 60 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Voi Gỗ Mun

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG93)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12cm

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 153 cm x.54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Lan Hộp 10 Món Gỗ Mun

Tên sản phẩm: Bộ Triện Lan Hộp (BG92)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 260 cm x 63 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 140 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 97 cm x 63 cm x 43 cm

- 2 đôn cao 50 cm x.60 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x.43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Tài Pháo Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Tài Pháo (BG91)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món  ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 260 cm x 64 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 140 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 117 cm x 64 cm x 41cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 60 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp 50 cm x 50 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Nghê Đỉnh Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Nghê Đỉnh (BG90)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12cm

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

 -1 bàn kt 107 cm x 153 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x.59 cm x.43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x.54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Triện Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Triện (BG89)

Chất liệu:  gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - tay 12cm

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x.43 cm

- 1 bàn kt 78 cm x 138 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x.55 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Tay Cong Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Tay Cong (BG88)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 76 cm x 138 cm x.54 cm

- 2 ghế kt 80 cm x.60 cm x.43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Ghế Hoàng Gia Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ghế Hoàng Gia (BG87)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 217 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 137 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 80 cm x 59 cm x43 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Đào Nu Nghiến 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG86)

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - tay 12cm

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x ,43 cm

- 1 bàn kt 81 cm x 149 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Triện Khảm Gỗ Gụ 10 Món

Tên  sản phẩm:  Bộ Minh Quốc Triện Khảm (BG85)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: -Tay 8 cm

- 1 đoản kt 180 cm x 55 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 81 cm x 147 cm x 52 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm x.41 cm

- Giá. 45.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Triện Kiểu Cổ Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Triện Kiểu Cổ (BG84)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - tay 8 cm

- 1 đoản kt 180 cm x.55 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 87 cm x.147 cm x 52 cm

- 4 ghế 70 cm x 55 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x.50 cm x.52 cm

- 2 đôn thấp 40 cm x 40 cm x.41 cm

- Giá 45.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Triện Sơn Thủy Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Sơn Thủy (BG83)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - chân 14 cm

- 1 đoản kt 255 cm x 62 cm x 44 cm

- 1 bàn kt 117 cm x 167 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 82 cm x.62 cm x 44 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x.60 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x.44 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tin tức mới

Những mẫu bàn ghế phòng khách tuyệt đẹp

31 Tháng 03

Những mẫu bàn ghế phòng khách tuyệt đẹp

Cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ Phú Gia vừa ra mắt một loạt các mẫu bàn ghế phòng khách cao cấp rất tâm đắc. Những mẫu bàn ghế gỗ phòng khách này được thiết kế tỉ mỉ, tinh xảo, hoành tráng và làm bằng các loại chất liệu gỗ tốt nhất từ trước đến nay.

Đồ gỗ đồng kỵ cao cấp Phú Gia

29 Tháng 06

Đồ gỗ đồng kỵ cao cấp Phú Gia

Nói tới đồ gỗ mỵ nghệ Đồng Kỵ, chắc hẳn các bạn cũng đã biết tới thương hiệu này, tại đây chúng tôi cung cấp, các loại gỗ tự nhiên thịt, các sản phẩm từ gỗ tới thị trường việt nam.

Nét đẹp của đồ mỹ nghệ Đồng Kỵ

26 Tháng 07

Nét đẹp của đồ mỹ nghệ Đồng Kỵ

Nói tới đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ , chắc hẳn các bạn cũng đã biết tới thương hiệu này, tại đây chúng tôi cung cấp, các loại gỗ tự nhiên thịt, các sản phẩm từ gỗ tới thị trường việt nam. Để hiểu thêm về đồ gỗ Đồng kỵ sẽ đưa bạn tới lịch sử của làng.

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

26 Tháng 07

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ở Làng nghề Đồ Gỗ Đồng Kỵ có những con người năng động, những nghệ nhân, những nhà giám đốc và những người muốn thể hiện cái tâm của người Việt.

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia đưa giá gốc đến tay khách hàng

26 Tháng 07

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia đưa giá gốc đến tay khách hàng

Phú Gia - thương hiệu đồ gỗ đồng kỵ cao cấp tại Bắc Ninh "xây uy tín, dựng niềm tin - Đưa giá gốc đến tay khách hàng".

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia chính hiệu giá gốc

26 Tháng 07

Đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia chính hiệu giá gốc

Cơ sở đồ gỗ Đồng Kỵ Phú Gia thuộc Hiệp hội đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Đồng kỵ thương hiệu đồ gỗ nổi tiếng trong nước và quốc tế, đồ gỗ tự nhiên cao cấp hàng đầu tại Việt Nam.