Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Gỗ Nu  Nghiến 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc (BG97)

Chất liệu: gỗ Nu Nghiến

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - tay 16 cm 

- 1 đoản kt 217 cm x.62 cm x 46 cm

- 1 bàn kt 87 cm x 157 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 87 cm x 62 cm x 46 cm

- 2 đôn cao kt 46 x 56 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 46 cm x 46 cm x 46 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Minh Quốc Voi 10 Món Gỗ Hương Tay 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG96)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 197 cm x 60 cm x.43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 153 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x.60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x.,54 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Nghê Đỉnh Gỗ Mun Sọc

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Nghê Đỉnh (BG95)

Chất liệu: gỗ Mun Sọc

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x.149 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x.60 cm x.43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x.45' cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ Bày Đồ Gỗ Hương Vân

Tên sản phẩm: (TR25) Tủ Bày Đồ - Tủ bày rượu

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 217 cm x 40 cm x 210 cm

Giá 25.000.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm : tủ góc gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 

 

 

Tủ Bầy Đồ Trơn Kiều Tầu Gỗ Trắc

Tên sản phẩm: (TR24) Tủ Bầy Đồ Trơn Kiều Tầu

Chất liệu: Gỗ trắc

Kích thước: kt 197 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ góc gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 

Tủ Rượu Mẫu Tứ Quí Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TR22) Tủ Rượu Mẫu Tứ Quí

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 161 cm x 40 cm x 210 cm

Giá 16.300.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 

Tủ Rượu Kiểu Trương Cong Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TR21) Tủ Rượu Kiểu Trương Cong

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 167 cm x 40 cm x 215 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Tên sản phẩm: (TR20) Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 171 cm x.40 cm x 215 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Tủ Rượu Mẫu Tứ Quý Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TR 19) Tủ Rượu Mẫu Tứ Quý

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 167 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TR18) Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây

Chất liệu: Gỗ hương

Kích thước: kt 197 cm x.40 cm x 215 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TR17) Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây

Chất liệu: Gỗ mun

Kích thước: kt 107 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm :tủ rượu gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Kệ Ti vi Mẫu Đục Tứ Quý Gỗ Mun

Tên sản phẩm: kệ tivi gỗ đồng kỵ mẫu đục tứ quý

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 240 cm x.48 cm x 82 cm 

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

 Kệ Tivi Kiểu Mới Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (KTV41) Kệ Tivi gỗ đồng kỵ Kiểu Mới

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 217 cm x 45 cm x 69 cm

Giá 13.000.000vnd cả hoàn thì.j sơn pu

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

Kệ Ti vi Kiểu Nho Sóc Ngăn Tường

Tên sản phẩm: (KTV40) Kệ Ti vi gỗ đồng kỵ Kiểu Nho Sóc Ngăn Tường

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 237 cm x 49 cm x 215 cm

Giá 23.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

Kệ Ti vi Kiểu Tủ Ngăn Tường

Tên sản phẩm: (KTV39) Kệ Ti vi Gỗ Đồng Kỵ Kiểu Tủ Ngăn Tường

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 251 cm x 49 cm x.210 cm

Giá 25.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm : http://godongky.net.vn/danh-muc/104-tu-phong-khach-ke-tivi/

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Kệ Ti vi Nho Sóc Kiểu Ngăn tường

Tên sản phẩm: (KTV37) Kệ Ti vi gỗ đồng kỵ Nho Sóc Kiểu Ngăn tường

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 247 cm x 47 cm x 210 cm

Giá 23.500.000vnd cs hoàn thiện sơn pu

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm : http://godongky.net.vn/danh-muc/104-tu-phong-khach-ke-tivi/

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Kệ Ti vi Kiểu Minh Cánh Trơn

Tên sản phẩm: (KTV37) Kệ Ti vi Gỗ Đồng Kỵ Kiểu Minh Cánh Trơn

Chất liệu: Gỗ Gụ

Kích thước: kt 217 cm x.45 cm x.61 cm

Giá 18.300.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm : kệ tivi gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Kệ Ti vi Kiểu Nồi Giữa Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (KTV 36) Kệ Ti vi Gỗ Đồng Kỵ  Kiểu Nồi Giữa

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 197 cm x 48 cm x 81' cm

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm : kệ tivi gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

 

Kệ Ti vi Kiểu Cánh Cong Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (KTV35) Kệ Ti vi Kiểu Cánh Cong

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 280 cm x.48 cm x.81 cm 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Xem thêm sản phẩm : kệ tivi gỗ đồng kỵ

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

 

Bức bình phong (BP 02)

Tên sản phẩm:  Bức bình phong (BP 02)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  dài 181 cm rộng 191 cm

Giá 25.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bình phong đục tứ quý (BP01)

Tên sản phẩm: Bình phong đục tứ quý (BP01)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  171 cm 297 cm

Giá 18.400.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Đồng hồ gỗ mun các loại

Tên sản phẩm: Đồng hồ

Chất liệu: gỗ mun các loại

mẫu mã đa dạng phong cách lịch sự sang trọng nhất 

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : Đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Đồng hồ cây tượng nữ thần

Tên sản phẩm: Đồng hồ cây tượng nữ thần

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: cao 240 cm rộng 81 cm

Giá:  32.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Cây đồng hồ gỗ mun - gỗ hương

Cây đồng hồ gỗ mun gỗ hương đẹp nhât đồ gỗ phú gia xin liên hệ!

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

 

Hân hạnh được phục vụ!

Các loại cây đồng hồ gỗ

Các loại cây đồng hồ gỗ tự nhiên đẹp ở đồ gỗ phú gia

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ!

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

 

Hân hạnh được phục vụ!

Mẫu đồng hồ cây các loại

Mẫu đồng hồ cây các loại ở đồ gỗ phú gia mẫu mã đẹp phong cách thời trang lịch sự

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

 

Hân hạnh được phục vụ!

Các mẫu đồng hồ cây đẹp

Các mẫu đồng hồ cây đẹp nhất hiện nay đồ gỗ phú gia

Kích thước và mẫu giá xin liên hệ!

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

 

Hân hạnh được phục vụ!

Các mẫu đồng hồ tượng nữ thần đẹp

Các mẫu đồng hồ tượng nữ thần đẹp nhất ở đồ gỗ phú gia

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Đồng hồ mẫu tứ trụ ( ĐH18)

Tên sản phẩm : Đồng hồ mẫu tứ trụ ( Đ H18)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: rộng 79 cm cao 237 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá 17.300.000 vnđ cả phun sơn pu

Xem thêm tại: pinterest.com/dogodongkyphugia

Liên hệ với đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia qua hotline:

A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm sản phẩm : đồng hồ đồng kỵ

VPGD: Xóm Ô, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX1: Số 19 - C4, xóm ĐÔng, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh

CSSX2: A3 KCN An Giải, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Google map đồ gỗ đồng kỵ Phú Gia

Ngoài ra quý khách có tham khảo qua kênh panpage của chúng tôi:

Facebook: https://www.facebook.com/dogodongkyphugia

Hân hạnh được phục vụ!

Sập kiểu triện cổ (S11)

Tên sản phẩm: Sập kiểu triện cổ (S11)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  dài 200 cm rộng 160 cm cao 57 cm

Giá 31.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Sập đục triện (S10)

Tên sản phẩm:Sập đục triện (S10)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: 160 cm x 200cm x 61 cm

Giá 30.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Sập đục ba bông (S09)

 Tên sản phẩm: Sập đục ba bông (S09)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: 160 cm x 200 cm x 61 cm

Giá 31.600.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Sập triện ngũ phúc (S08)

Tên sản phẩm: Sập triện ngũ phúc (S08)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: 180 cm x 220 cm x 61 cm

Giá 33.000.000 vnđ cả hoan thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập gụ khảm trai ốc (S07)

 Tên sản phẩm: Sập gụ khảm trai ốc (S07)

Chất liệu: gỗ gụ

 Kích thước:  180 cm x 220 cm x 61 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Sập vén (S06)

 Tên sản phẩm: Sập vén (S06)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: 180 cm x 220 cm x 61cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sập ba thành khảm trai ốc (S05)

Tên sản phẩm: Sập ba thành khảm trai ốc (S05)  

Chất liệu: gỗ gụ  

Kích thước:  180 cm x 220 cm x 61 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Sập đục vén (S04)

Tên sản phẩm: Sập đục vén (S04)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: 180 cm x 220 cm x 61cm

Giá 32.600.000 vnđ cả hoàn thiên

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ chè ( TC08

Tên sản phẩm: Tủ chè ( TC08)  cánh băng khảm trai ốc

Chất liệu: gỗ gụ 

Kích thước: 171 cm x 50 cm x 71 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ chè khảm trai ốc (TC07)

Tên sản phẩm: Tủ chè khảm trai ốc (TC07)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  217 cm x 51 cm x 74 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ chè (TC06)

Tên sản phẩm: Tủ chè (TC06)

Chất liệu: gỗ gụ khảm trai ốc

Kích thước: dài 197 cm sâu 53 cm x 71 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ chè mẫu cánh bằng khảm ốc đỏ( TC05)

Tên sản phẩm: Tủ chè mẫu cánh bằng khảm ốc đỏ( TC05)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: 207 cm x 51 cm x 77 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ chè kiểu cánh phẳng khảm trai ốc ( TC04)

Tên sản phẩm: Tủ chè kiểu cánh phẳng khảm trai ốc ( TC04)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: dài 197 cm sâu 50 cm cao 71 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Tủ chè kiểu cánh bằng đục ( TC03)

Tên sản phẩm: Tủ chè kiểu cánh bằng đục ( TC03)

Chất liệu : gỗ mun sọc

Kích thước:  dài 217 cm sâu 50 cm cao 71 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ chè kiểu cánh cong khảm tích (TC 02)

Tên sản phẩm: Tủ chè kiểu cánh cong khảm tích (TC 02)

Chất liệu:  gỗ gụ

Kích thước:  dài 197 cm sâu 50 cm cao 69 cm

Giá 25.400.000 vnđ cả hoan thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ chè kiểu nhiệt địa khảm (TC01)

Tên sản phẩm: Tủ chè kiểu nhiệt địa khảm (TC01)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: dài 197 cm sâu 50 cm cao 71 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 Bộ trường kỷ (TK 08)

Tên sản phẩm: Bộ trường kỷ (TK 08)

Chất liệu: gỗ gụ sơn son thiếp vàng

Bao gồm: 3 món ( 2 đoản + 1 bàn)

Kích thước:

- 2 đoản kt 187 cm x 55 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 67 cm x 130 cm x 54 cm

Giá 35.000.000 vnđ cả hoàn thiên

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ trường kỷ (TK07)

Tên sản phẩm: Bộ trường kỷ (TK07)

Chất liệu: gỗ gụ đục kiểu trúc

Bao gồm: 3 món ( 2 đoản + 1 bàn )

Kích thước:

- 2 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn 67 cm x 135 cm x 54 cm

Giá 30.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ trường kỷ ( TK 05)

Tên sản phẩm: Bộ trường kỷ ( TK 05)

Chất liệu: gỗ gụ đục tư quý

Bao gồm: 3 món ( 2 đoản + 1 bàn)

Kích thước:

- 2 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 67 cm x 130 cm x 54 cm

Giá 28.400.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

: Bộ trường kỷ (TK04)

Tên sản phẩm: Bộ trường kỷ (TK04)

Chất liệu: gỗ mun

Bao gồm: 3 món ( 2 đoản + 1 bàn )

Kích thước:

- 2 đoản kt 187 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 65 cm x 130 cm x 54 cm

Giá 67,000,000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ trường kỷ ( TK03 )

Tên sản phẩm: Bộ trường kỷ ( TK03 )

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 3 món

Kích thước:

- 2 đoản kt 197 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 65 cm x 130 cm x 54 cm

Giá 41,000,000 vnđ cả hòn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ trường kỷ ( TK02)

Tên sản phẩm: Bồ trường kỷ ( TK02)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 3 món( 2 đoản + 1 bàn)

Kích thước:

- 2 đoản kt 217 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 67 cm x 135 cm x 54 cm

Giá 42.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ trường kỷ ( TK 01)

Tên sản phẩm: Bộ trường kỷ (  TK 01)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 5 món ( 2 đoản + 1 bàn + 1 đôn lách)

Kích thước:

- 2 đoản kt 190 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 68 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 đôn lách kt 40 cm x 50 cm x 54 cm

G46.700.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ cẩm nam phi

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ cẩm nam phi

Kích thước:  cao 180 cm đường kính 52 cm

Giá 43.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ trắc đỏ

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ trắc đỏ

Kích thước: cao 59 cm đường kính 22 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ thủy tùng

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ thủy tùng

Kích thước:  cao 79 cm đường kính 30 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Lộc bình gỗ nu nghiến các loại

Lộc bình gỗ nu nghiến các loại mọi kích thươc

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Lộc bình gỗ chưu lưu các loại

Lộc bình gỗ chưu lưu các loại

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ hương

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  cao 160 cm đường kính 47 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Các loại lộc bình bằng gỗ bách xanh

Các loại lộc bình bằng gỗ bách xanh mọi kích thước mẫu mã 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đôi lộc bình gỗ mun

Tên sản phẩm: Đôi lộc bình

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  cao 147 cm đường kính 42 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Giá đựng ngà voi (GN04)

Tên sản phẩm: Giá đựng ngà voi (GN04)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: 171 cm 157 cm

Giá 19,700,000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Giá đựng ngà voi (GN03)

Tên sản phẩm: Giá để ngà voi (GN03)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  159  x 151 cm

Giá 29,700,000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Giá đựng ngà voi( GN02)

Tên sản phẩm: Giá đựng ngà voi( GN02)

Chất liệu: gỗ trắc

Kích thước:  167 cm x 161 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Giá đựng ngà voi ( GN01)

Tên sản phẩm: Giá đựng ngà voi ( GN01)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  179 x 171 cm  

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế đồng kỵ rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm: http://godongky.net.vn/danh-muc/102-ban-ghe-phong-khach

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com