Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Đồng hồ

Đồng hồ gỗ mun các loại

Tên sản phẩm: Đồng hồ

Chất liệu: gỗ mun các loại

mẫu mã đa dạng phong cách lịch sự sang trọng nhất 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ cây tượng nữ thần

Tên sản phẩm: Đồng hồ cây tượng nữ thần

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: cao 240 cm rộng 81 cm

Giá:  32.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Cây đồng hồ gỗ mun - gỗ hương

Cây đồng hồ gỗ mun gỗ hương đẹp nhât đồ gỗ phú gia xin liên hệ!

Các loại cây đồng hồ gỗ

Các loại cây đồng hồ gỗ tự nhiên đẹp ở đồ gỗ phú gia

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ!

Mẫu đồng hồ cây các loại

Mẫu đồng hồ cây các loại ở đồ gỗ phú gia mẫu mã đẹp phong cách thời trang lịch sự

Mọi chi tiết xin liên hệ!

Các mẫu đồng hồ cây đẹp

Các mẫu đồng hồ cây đẹp nhất hiện nay đồ gỗ phú gia

Kích thước và mẫu giá xin liên hệ!

Các mẫu đồng hồ tượng nữ thần đẹp

Các mẫu đồng hồ tượng nữ thần đẹp nhất ở đồ gỗ phú gia

Kích thước và giá xin liên hệ!

Đồng hồ mẫu tứ trụ ( ĐH18)

Tên sản phẩm : Đồng hồ mẫu tứ trụ ( Đ H18)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: rộng 79 cm cao 237 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá 17.300.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu hoa lá tây gỗ nu nghiến ( ĐH 17)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu hoa lá tây ( ĐH17)

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước:  rộng 69 cm cao 187 cm

Được làm bằng máy điên tử hàn quốc

Giá 22000000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu hoa lá tây gỗ mun ( ĐH 16)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu hoa lá tây ( ĐH16)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: rộng 67 cm cao 181 cm

Được làm bằng máy điên tử hàn quốc

Giá 17.500000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu cửu rồng ( ĐH15)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu cửu rồng ( ĐH15)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: rộng 77 cm cao 237 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá : 14.200000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu cây hộp hoa lá tây ( ĐH 14)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu cây hộp hoa lá tây ( ĐH14)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  rộng 67 cm cao 220 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá 33.400.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu tượng nữ thần ( ĐH13)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu tượng nữ thần ( ĐH13)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  rộng 81 cm cao 240 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá. 39.700000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu tượng nữ thân ( ĐH12)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu tượng nữ thân ( ĐH12)

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước: rộng 81 cm cao 240 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá .48.000.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu hoa lá tây ( ĐH11)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu hoa lá tây ( ĐH11)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  rộng 67 cm cao 181 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá 8.500.000 vnd cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kêu 12 con giáp ( ĐH10)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kêu 12 con giáp ( ĐH10)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  đường kính 30 cm cao 60 cm

Giá 5.500.000 vnđ cả phun sơn

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ kiểu tiên nữ ( ĐH9)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiểu tiên nữ cầm đồng hồ ( ĐH9)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  cao 170 cm

Được làm bằng máy điên tử hàn quốc

Giá 14.000.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ mẫu hộp cây (ĐH8)

Tên sản phẩm: Đồng hồ mẫu hộp cây (ĐH8)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: Rộng 76 cm cao 217 cm

Được làm bằng máy điện tử hàn quốc

Giá .19.600.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ  mẫu cửu rông ( ĐH 7)

Tên sản phẩm: Đồng hồ  mẫu cửu rông ( ĐH 7) 

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  rộng 81 cm cao 227 cm  

Được làm bằng máy  điên tử hàn quốc

Giá 12.800.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Đồng hồ kiều tứ trụ (ĐH6)

Tên sản phẩm: Đồng hồ kiều tứ trụ (ĐH6)

Chất liệu: gỗ hương  

Kích thước: rộng 71 cm cao 240 cm

Được làm bằng máy điện tử

Giá.19.000.000 vnđ cả phun sơn pi

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Đồng hồ mẫu hộp kiểu thụy sĩ ( ĐH5)

Tên sản phẩm: Đồng hồ mẫu hộp kiểu thụy sĩ ( ĐH5)

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Kích thước:  rộng 71 cm cao 217 cm

Giá 48.500.000 cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Đồng hồ mã vách đàn (ĐH4)

Tên sản phẩm: Đồng hồ mã vách đàn (ĐH4)

Chất liệu: Gỗ hương

Được làm bằng máy điện tư

Kích thước:  Rộng 67 cm cao 190 cm

Giá.10.500.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Mẫu đồng hồ kiều tứ trụ (ĐH1)

Tên sản phẩm: Mẫu đồng hồ kiều tứ trụ (ĐH1)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  rộng 67 cm cao 220 cm

Giá .31000000 vnđ cả phun dơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Mẫu đồng hồ  cây hộp  (ĐH2)

Tên sản phẩm: Mẫu đồng hồ cây hộp (ĐH2)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  61 cm x 210 cm

Giá 17.500.000 vnđ cả phun sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com