Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Be rượu bằng gỗ thủy tùng

Be rượu bằng gỗ thủy tùng các loại mẫu mã đa dạng phong phú 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Trai rượu ly rượu bằng gỗ các loại

Trai rượu ly rượu bằng gỗ các loại giá ( liên hệ )

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ống viết bằng gỗ hương

Tên sản phẩm: Ống viết

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  cao 25 cm đk13 cm

Giá 1.800.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Vòng gỗ xưa các loại giá

Vòng gỗ xưa các loại giá

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bể cá ( BC 02)

Tên sản phẩm: Bể cá ( BC 02)

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  153 x 55 cm x 147 cm

Giá 25.000.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bể cá ( BC 01 )

Tên sản phẩm: Bể cá ( BC 01 )

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  167 cm x 51 cm x 145 vm

Giá 13.800.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ chiếu ngựa (CN08)

Tên sản phẩm: Bộ chiếu ngựa (CN08)

Chất liệu: gỗ gõ đỏ

Kích thước:  180 cm 240 x 20 cm 

Bao gồm: 2 tấm 1 chiếu 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ chiếu ngựa(CN07)

Tên sản phẩm: Bộ chiếu ngựa (CN07)

Chất liệu: gỗ cẩm vân nam phi

Kích thước:  120 cm x 250 cm x 20 cm 1 tấm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ ấm chén bằng gỗ nu nghiến

Tên sản phẩm: Bộ ấm chén 

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Bao gồm 1 khay 1 ấm 6 chén)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng túp liều lý tưởng

Tên sản phẩm: Tượng túp liều lý tưởng

Kích thước:  cao 60 cm rộng 55 cm

Chất liệu: gỗ hương

Giá 8000000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng cóc ngậm đồng tiền gỗ hương

Tên sản phẩm: Tượng cóc ngậm đồng tiền

Chất liệu: gỗ hương

Giá 3.700.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng tam đa phúc lộc thọ

Tên sản phẩm: Tượng tam đa phúc lộc thọ

Chất liệu: gỗ trắc

Kích thước:  cao 71 cm giá ( liên hệ )

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng phật bồ tác gỗ hương

Tên sản phẩm: Tượng phật bồ tác

Chất liệu: gỗ hương  

Kích thước: cao 147 cm rộng 47 cm giá ( liên hệ )

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng quan văn trường tay cầm đao gỗ hương

Tên sản phẩm: Tượng quan văn trường tay cầm đao

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: cao 87 cm rộng 40 cm

Giá 9.700.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng gỗ ngọc am hai thiếu lâm tự nhí

Tên sản phẩm: Tượng gỗ ngọc am hai thiếu lâm tự nhí

Kích thước:  cao 81 cm rộng 71 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tượng con nhím gỗ nu nghiến

Tên sản phẩm: Tượng con nhím

Chất liệu: gỗ nu nghiến

Giá 45.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tranh đục cảnh bát mã

Tên sản phẩm: Tranh đục cảnh bát mã

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  217 cm x 107 cm

Giá 25.700.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tranh đục kiểu bát mã

Tên sản phẩm: Tranh đục kiểu bát mã

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  217 cm x 107 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tranh tư quý khảm trai ốc gỗ gụ

Tên sản phẩm: Tranh tư quý khảm trai ốc

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  1 bức 127 cm x 39 cm

Bao gồm 4 bức

Giá 18.500.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tranh khảm trai ốc cảnh đồng quê

Tên sản phẩm: Tranh khảm trai ốc cảnh đồng quê

Kích thước: 227 cm x 117 cm

Giá 25.400.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tranh khảm trai ốc cảnh tư quý

Tên sản phẩm: Tranh khảm trai ốc cảnh tư quý

Kích thước:  207 cm x 107 cm

Giá 23.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tranh khảm chữ

Tên sản phẩm: Tranh khảm chữ

Kích thước:  69 cm x 71 cm

Giá 3.600.000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tranh đục cảnh thuyên và biển

Tên sản phẩm: Tranh đục cảnh thuyên và biển

Kích thước: 181 cm x 97 cm

Giá 24.600.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tranh đục cảnh đồng quê gỗ hương

Tên sản phẩm: Tranh đục cảnh đồng quê

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  207 cm x 97 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế tựa ( GT09)

Tên sản phẩm: Ghế tựa ( GT09)

Chất liệu: gỗ hương

Giá 3.800.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế tựa kiểu bánh xe  ( GT08)

Tên sản phẩm: Ghế tựa kiểu bánh xe  ( GT08)

Chất liệu: gỗ hương

Giá 6.000.000 vnđ. Cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Ghế tựa ( GT 07)

Tên sản phẩm: Ghế tựa ( GT 07)

Chất liệu: gỗ hương

Giá 3.600.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế tựa ( GT06)

Tên sản phẩm: Ghế tựa ( GT06)

Chất liệu: gỗ gụ

Giá 3.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế tựa ( GT 05 )

Tên sản phẩm: Ghế tựa ( GT 05 )

Chất liệu: gỗ nghiến

Giá 2700000 vnđ cả hoa thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế tựa ( GT 04 )

Tên sản phẩm: Ghế tựa ( GT 04 )

Chất liệu: gỗ căm xe

Giá 2.700.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế tựa kiểu vách lộc bình( GT 03)

Tên sản phẩm: Ghế tựa kiểu vách lộc bình( GT 03) 

Chất liệu: gỗ hương

Giá 3.300.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Ghế tựa ( GT 02)

Tên sản phẩm: Ghế tựa ( GT 02)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  67 cm x 180 cm x 40 cm

Giá 3.400.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ dày ( TD04)

Tên sản phẩm: Tủ dày ( TD04)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước:  71 cm x 35 cm 97 cm

Giá 1.900.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ dày kiểu cánh chớp (TD 03)

Tên sản phẩm: Tủ dày kiểu cánh chớp (TD 03)

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước:  87 cm x 117 cm x 35 cm

Giá 7.900.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ dày kiểu cánh balo (TD 02)

Tên sản phẩm: Tủ dày kiểu cánh balo (TD 02)

Chất liệu:  gỗ gụ

Kích thước:  107 x 120 cm x 35 cm

Giá 8.400.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ dày kiểu cánh chớp ( TD 01)

Tên sản phẩm: Tủ dày kiểu cánh chớp ( TD 01)

Chất liệu: gỗ hương  

Kích thước: 87 cm x 107 cm x 35 cm

Giá 13.000.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế đồng kỵ rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Xem thêm: http://godongky.net.vn/danh-muc/102-ban-ghe-phong-khach

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com