Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

MSP: #PG1403
Trạng thái: Còn hàng
Giá:

Liên hệ

Gọi ngay 0972.092.764 để có giá tốt.

Tên sản phẩm: (TR13) Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Chất liệu: gỗ.mun

Kích thước: kt 171 cm x 40 cm x 215 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Nội dung đang cập nhật!
Sản phẩm cùng loại
Tủ Bày Đồ Gỗ Hương Vân

Tên sản phẩm: (TR25) Tủ Bày Đồ

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 217 cm x 40 cm x 210 cm

Giá 25.000.000vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Bầy Đồ Trơn Kiều Tầu Gỗ Trắc

Tên sản phẩm: (TR24) Tủ Bầy Đồ Trơn Kiều Tầu

Chất liệu: Gỗ trắc

Kích thước: kt 197 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Mẫu Tứ Quí Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: (TR22) Tủ Rượu Mẫu Tứ Quí

Chất liệu: gỗ gụ

Kích thước: kt 161 cm x 40 cm x 210 cm

Giá 16.300.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Kiểu Trương Cong Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TR21) Tủ Rượu Kiểu Trương Cong

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 167 cm x 40 cm x 215 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Tên sản phẩm: (TR20) Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 171 cm x.40 cm x 215 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Mẫu Tứ Quý Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TR 19) Tủ Rượu Mẫu Tứ Quý

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 167 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây Gỗ Hương

Tên sản phẩm: (TR18) Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây

Chất liệu: Gỗ hương

Kích thước: kt 197 cm x.40 cm x 215 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TR17) Tủ Rượu Kiểu Hoa Lá Tây

Chất liệu: Gỗ mun

Kích thước: kt 107 cm x 40 cm x 210 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Bày Đồ Kiểu Rích Rắc

Tên sản phẩm: (TR16) Tủ Bày Đồ Kiểu Rích Rắc

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: kt 237 cm x 40 cm x 210 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Cánh Bằng Gỗ Mun

Tên sản phẩm: (TR15) Tủ Rượu Mẫu Hoa Lá Cánh Bằng

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước: kt 120 cm x.40 cm x 210 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Tủ Rượu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Tên sản phẩm: (TR14) Tủ Rượu Hoa Lá Tây Cánh Cong

Chất liệu: gỗ mun

Kích thước:  kt 160 cm x 40 cm x 215 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Tủ Rượu Và Tủ Góc Gỗ Hương Vân

Tên sản phẩm: (TR12) 1. Tủ Rượu 

Chất liệu: gỗ hương vân

Kích thước: kt 110 cm x 40 cm x 207 cm

Giá 13.000.000 vnd

2. Tủ Góc

Chất liệu: gỗ hương vân

kt 70 cm x.70 cm x 210 cm

Giá 9.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com