Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bàn ghế phòng khách

BỘ TRIỆN NHƯ Ý TAY VOI 10 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi (BG06)

Chất liệu: gỗ Nu Nghiến

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 237cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 127 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Giá: 160.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ NHƯ Ý CỔ 10 MÓN GỖ MUN

Tên sản phẩm: Bộ Như Ý Cổ (BG05)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 127 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 70 cm x 56 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ TRIỆN LAN KIỂU SANG GỖ GỤ VÁT LÓT GỖ NU NGHIẾN

Tên sản phẩm: (BG04) Bộ Triệt Lan Kiểu Sang

Chất liệu: gỗ Gụ ván lót gỗ Nu Nghiến

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 140 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 82 cm x 60 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 60 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO 10 MÓN GỖ NU NGHIÊN

Tên sản phẩm: (BG03)Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: gỗ Nu Nghiến

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 81 cm x 147 cm x 53 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Giá 160.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MẪU TRIỆT HỘP KIỂU MỚI GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: (BG 01) Bộ mẫu triệt hộp kiểu mới

Chất liệu : gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn  + 2 đôn thấp + 2 đôn cao + 4 ghế )

Kích thước:

- 1 đoản kt 255 cm x60 cm x 41 cm

- 1 bàn 107 cm x 147 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 - Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ minh quốc hoa lá tây cổ tay 12

Tên sản phẩm: Bộ minh quốc hoa lá tây cổ tay 12 cm

Chất liệu: gỗ trắc

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 127 cm x 54 cm

-4  ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

-2  đôn lách kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ minh quốc công hồng vai 14

Tên sản phẩm: Bộ minh quốc công hồng vai 14 cm

Chất liệu: gỗ mun hoa

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước:

-- 1 doản kt 207 cm x 62 cm x 45 cm  

- -1 bàn kt 117 cm x 157 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 62 cm x 45 cm

- 2 đôn lách kt 47 cm x 57 cm x 56 cm

-2  đôn thấp kt 47 cm x 47 cm x 45 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ minh quốc hoa lá tây tay 12 cm

Tên sản phẩm: Bộ minh quốc hoa lá tây tay 12 cm 

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Chất liệu: gỗ hương

Kích thước: 

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm 

- 1 bàn kt 107 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn lách kt 44 cm x 54 cm  x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43cm 

Giá 90.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ triện hoa lá tây vách chữ nho kiểu cổ

Tên sản phẩm: Bộ triện hoa lá tây vách chữ nho kiểu cổ

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 81 cm x 139 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 1đôn lách kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Giá 64.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ triện tranh gỗ hương 10 món

Tên sản phẩm: Bộ triện tranh

Bao gồm: gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 42 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 147 cm  x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 42 cm

- 2 đôn lách kt 43 cm x 53 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 42 cm

Giá 83.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ triện tứ quý gỗ hương 10 món

Tên sản phẩm: Bộ triện tứ quý

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món  ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 207 cm x 58 cm x 42 cm

-1 bàn kt 107 cm 137 cm x 54cm

-4  ghế kt 81 cm x 58 cm x 42 cm

- 2 đôn lách kt 40 cm x 50 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp 40 cm x 40 cm x 42 cm

Giá 85.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ăn kiểu hoa lá tây hồng gỗ mun hoa

Tên sản phẩm: Bộ bàn ăn kiểu hoa lá tây hồng

Chất liệu: gỗ mun hoa

Bao gồm: 9 món ( 1 bàn + 8 ghế)

Kích thước:

- bàn tròn 1 bàn kt đường kính 137 cm cao 71 cm

- 8 ghế kt 45 cm x 43 cm 41 cm

Giá 75.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ như ý tay voi mun sọc 10 món

Tên sản phẩm: Bộ như ý tay voi mun sọc

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt. 97 cm 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm 

- 2 đôn lách kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Giá 128.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ minh quốc đào gỗ hương tay 12 cm

Tên sản phẩm: Bộ minh quốc đào

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước: 

 tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 147 cm x 55 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn lách kt 44 cm x 54 cm x 55 cm

-2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Giá 80.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ hoa lá tây kiểu pháp bọc đệm

Tên sản phẩm: Bộ hoa lá tây kiểu pháp bọc đệm

Chất liệu: gỗ gụ 

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước: 

-  1 đoản kt 207 cm x 62 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 62 cm x 41 cm

- 2 đôn lách kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 41 cm

Giá 92.000000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ minh quốc voi gỗ hương 10 món

Tên sản phẩm: Bộ minh quốc voi tay 14 cm

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 207 cm x 45 cm x 62 cm

- 1 bàn kt 117 cm x 153 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 87 cm x 62 cm x 45 cm

- 2 đôn lách kt 47 cm x 57 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 47 cm x 47 cm x 46 cm

Giá 137.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ minh quốc sừng tay 9

Tên sản phẩm: Bộ minh quốc sừng tay 9 cm

Chất liệu: gỗ mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn thấp + 2 đôn lách )

Kích thước:

- 1 đoản kt 180 cm x 55 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 70 cm x 55 cm x 41 cm

- 2 đôn lách kt 40 cm x 50 cm x 50cm x 52 cm

-2 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá 117.000.000 vnđ cả hoàn thiên sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ triện móc mỏ vách đá

Tên sản phẩm: Bộ triện móc mỏ vách đá

Chất liệu: gỗ gụ

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 177 cm x 54 cm x 43 cm

-1 bàn kt 79 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 70 cm x 54 cm x 43 cm

- 2 đôn lách kt 40 cm x 50 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 4o cm x 40 cm x 43 cm

Giá 37.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ lưu y gỗ hương 10 món

Tên sản phẩm: Bộ lưu y bộc đệm mang phong cách pháp

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 10 món

Kích thước:

- 1 đoản kt 180 cm x 55 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 81 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 71 cm x 55 cm x 43 cm

- 2 đôn lách kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm  

Giá 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ minh quốc hoa lá tây gỗ gụ tay 12 cm

Tên sản phẩm: Bộ minh quốc hoa lá tây

Chất liệu: gỗ gụ tay 12 cm

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 đôn lách + 2 đôn thấp + 4 ghế )

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

-1 bàn kt 107 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

-2  đôn lách kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 56.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ âu á tây hộp gỗ hương vách lót nu

Tên sản phẩm: Bộ âu á tây hộp vách lót nu

Chất liệu : gỗ hương  

Bao gồm: 10 món ( 1 bàn + 1 đoản +4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn lách kt 43 cm x 53 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 43 cm

Giá 70.000000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ bàn ghế minh quốc chúc gỗ gụ

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế minh quốc chúc

Chất liệu: gỗ gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- tay 10 cm

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 68 cm x 130 cm x 51 cm

- 2 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 đôn lách kt 40 cm x 50 cm x 51 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá 25.500.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ mun

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh

Chất liệu: gỗ mun

Bao gồm: 12 món ( 1 bàn + 1 đoản + 4 ghế + 2 đôn lách + 2 đôn thấp + 2 đôn cảnh)

Kích thước:

- 1 đoản kt 270 cm x 65 cm x 45 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 178 cm x 57 cm

- 4 ghế kt 117 cm x 65 cm x 45 cm

- 2 đôn cảnh kt 50 cm x 50 cm 107 cm

- 2 đôn lách kt 47 cm x 57 cm x 57 cm

- 2 đôn thấp kt 47 cm x 47 cm x 45 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com)

 

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com