Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bàn ghế phòng khách

BỘ MINH QUỐC KHỔNG NÀN TAY 12 GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng Nàn (BG30)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195 cm x 60cm x 41 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 87 cm x 60 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 41 cm

Giá: 37.000.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ TRIỆN SƠN KIỂU CỔ 6 MÓN GỖ GỤ

Tên sản phẩm: Bộ Triện Sơn Thủy Kiểu Cổ (BG29)

Chất liệu: gỗ gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 170cm x 55 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 70 cm x 55 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

BỘ MINH QUỐC CHIM GỖ GỤ 6 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Chim (BG28)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 8

- 1 đoản kt 176cm x 53 cm x 40 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 70 cm x 53 cm x 40 cm

- 1 đôn cao kt 37 cm x 47 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 37 cm x 37 cm x 40 cm

Giá: 27.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện son Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ NHƯ Ý TAY VOI GỖ MUN 6 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Như Ý Tay voi (BG27)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240cm x 59 cm x 42 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 139 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 88 cm x 59 cm x 42 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 42 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC NGHÊ TAY 14 GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Nghê(BG26)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 11 món ( 1 đoản + 1 bàn + 1 bàn con + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: Tay 14

- 1 đoản kt 207cm x 62 cm x 45 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 147 cm x 46 cm

- 1 bàn con kt 107 cm x 60 cm x 56 cm

 - 4 ghế kt 83cm x 62 cm x 45 cm

- 2 đôn cao kt 47 cm x 57 cm x 45cm

- 2 đôn thấp kt 47 cm x 47 cm x 45 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ RUỘT ĐÀO GỖ GỤ 6 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Đào (BG25)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 170cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 60 cm x 51 cm

- 2 ghế kt 68 cm x 54 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 39 cm x 49 cm x 51 cm

- 1 đôn thấp kt 39 cm x 39 cm x 41 cm

Giá: 21.500.000 vnđ ( đã hoàn thiện son Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ SƠN THỦY 6 MÓN TAY 10

Tên sản phẩm: Bộ Sơn Thủy (BG24)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 180cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 68 cm x 130 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 70 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ TRIỆN NHƯ Ý TAY VOI GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi (BG23)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 240 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Giá: 50.000.000 ( đã hoàn thiện sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

BỘ TRIỆN TRANH GỖ HƯƠNG 6 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ triện Tranh (BG22)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 240 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 147 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 88 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 53 cm x 52 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC VOI TAY 12 GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG21)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147cm x 55 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 55 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC HỒNG GỖ MUN 10 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Hồng (BG20)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 117cm x 135 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44cm x 44 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ ÂU Á TAY HỘP GỖ MUN 8 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Âu Á Tay Hộp (BG19)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 8 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao )

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240cm x 60cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 127 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ TRIỆN MÓC MỎ GỖ GỤ 6 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Triện Móc Mỏ (BG18)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 180cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 125 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 70 cm x 54 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá: 26.500.000 vnđ ( đã hoàn thiện son Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ GHẾ ĐỈNH GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Nghê Đỉnh  (BG17)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 147 cm x 54 cm

- 2 ghế kt81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44cm x 44 cm x 43 cm

Giá : 38.000.000vnđ ( đã hoàn thiện sơn PU)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ NHƯ Ý KIỂU CỔ GỖ GỤ 6 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Như Ý Kiểu Cổ (BG16)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 170cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 67 cm x 54 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá : 23.000.000vnđ ( đã hoàn thiện sơn PU)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO TAY 16 GỖ CẨM LAI

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG15)

Chất liệu: gỗ Cẩm Lai

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 16

- 1 đoản kt 217 cm x 62 cm x 46 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 89 cm x 62 cm x 46 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 56 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x 46 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ TAM ĐA GỖ MUN 10 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Tam Đa (BG14)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 250 cm x 65 cm x 45 cm

- 1 bàn kt 117 cm x 167 cm x 56 cm

- 4 ghế kt 107 cm x 65 cm x 45 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x60 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x 50 cm x 45 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ TẦN THỦY HOÀNG GỖ MUN 10 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Tần Thủy Hoàng (BG13)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 87 cm x 157 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 70 cm x 56 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 40 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 49 cm x 40 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC TRIỆN 6 MÓN GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Triện (BG12)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 10

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 68 cm x 129 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá : 32.000.000vnđ ( đã hoàn thiện sơn PU)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Hoa Lá Tây Cuốn Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Hoa Lá Tây Cuốn (BG11)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 217 cm x 60 cm x 42 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 127 cm x 53 cm

- 4 ghế kt 89 cm x 60 cm x 42 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 42 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH CỘT RỒNG VẢY TAY 12 GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Minh Cột Rồng Vẩy Tay (BG10)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 190 cm x 58 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 127 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Giá : 43.000.000vnđ ( đã hoàn thiện sơn PU)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH ĐẾ GỖ MUN 10 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Minh Đế (BG09)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 176 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 89 cm x 138cm x 52 cm

- 4 ghế kt 70 cm x 56 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC NGHÊ RỒNG GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Nghê Rồng (BG08)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: Tay 12

- 1 đoản kt 190 cm x 58 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 78 cm x 139 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41 cm

Giá: 37.500.000 vnđ ( đã hoàn thiện sơn Pu)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com