Đồ Gỗ Phú Gia - Bàn Ghế Đồng Kỵ Cao Cấp

Bàn ghế phòng khách

Bộ Triện Móc Mỏ Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm:   Bộ Triện Móc Mỏ (BG54) 

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 180 cm x 54 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 81 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 70 cm x 55 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Gỗ Trắc 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc (BG53)

Chất liệu: gỗ Trắc

Bao gồm :10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: -  Tay 12

- 1 đoản kt 197 cm x.60 cm x 43cm

- 1 bàn kt 107 cm x 138 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x.60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Móc Mỏ Mặt Đá Gỗ Gụ 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Móc Mỏ Mặt Đá (BG52)

Chất liệu: gỗ gụ 

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước:

- 1 đoản kt 180 cm x 54 cm x.41 cm

- 1 bàn kt 81 cm x.147 cm x.54 cm

- 4 ghế kt 70 cm x.54 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 40 cm x.50 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm x.41 cm

Giá : 46.000.000 vnd  (cả hoàn thiện sơn PU cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Minh Quốc Triện Gỗ Hương Tay 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Triện (BG51)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 138 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x.60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 45 cm x.55 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x.43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Voi Gỗ Hương 10 Món Tay 20

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG50)

Chất liệu:  gỗ hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 240 cm x 67 cm x 47 cm

- 1 bàn kt 127 cm x 170 cm x 58cm

- 4 ghế kt 107 cm x 67 cm x 47 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 60 cm x 57 cm

- 2 thấp 50 cm x 50 cm x 47 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Triện Lan Kiểu Mới Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Lan Kiểu Mới (BG49)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1đoản kt 240 cm x 60 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 153 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 89cm x 60cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x 60 cm

- 2 đôn thấp kt 59 cm x 50 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Triện Kiểu Tàu Gỗ Cẩm Nam Phi 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Kiểu Tàu (BG48)

Chất liệu: gỗ Cẩm Nam Phi

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x.41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 127 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 87 cm x 60 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Bộ Nàn Ghế Chống Hộp Gỗ Mun 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Nàn Ghế Chống Hộp (BG47)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 265 cm x 64 x 41 cm

- 1 bàn kt 120 cm x 140 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 107 cm x 64 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 55 cm x 65 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 55 cm x 55 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Van Gỗ Hương 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Van (BG46)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 197 cm x 56 cm x 41 cm

-1 bàn kt 107 cm x.127 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm.

- 2 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 40 cm x.40 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

Bộ Triện Sơn Thủy 10 Món Gỗ Mun

Tên sản phẩm: Bộ Triện Sơn Thủy (BG45)

Chất liệu: gỗ Mun

Bao gồm: 10 món ( ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp) 

Kích thước: - Chân 14

- 1 đoản kt 240 cm x.64 cm x.44 cm

- 1 bàn kt 120 cm x.140 cm x.56 cm

- 4 ghế kt 97 cm x.64 cm x 44 cm

- 2 đôn cao kt 50 cm x.60 cm x 56 cm

- 2 đôn thấp kt 50 cm x.50 cm x.44 cm

Giá Liên hệ : A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Tần Thủy Hoàng Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm : Bộ Tần Thủy Hoàng (BG44)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

1 bàn kt 65 cm x135 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 76 cm x.56 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x.50 cm x 41 cm

 -1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x.41 cm

Giá. 52.000.000 vnd (cả hoàn thiện sơn pu)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Giả Cổ Gỗ Cẩm Nam Phi 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Giả Cổ (BG43)

Chất liệu: Cẩm Nam Phi

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 250 cm x61 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 138 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 92 cm x62 cm x.41 cm

- 2 đôn cao 45 cm x.55 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x.45 cm x 41 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Như Ý Tay Voi Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm:  Bộ Như Ý Tay Voi (BG42)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 6 món (1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 76 cm x 147 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 đôn kt 44 cm x.54 cm x 43 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x.44cm x 43 cm

 - Giá 53.000.000 vnd (cả hoàn thiện sơn pu)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Rồng Nghê Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Rồng Nghê (BG41)

Chất liệu:  gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 139 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 

 

Bộ Âu Á Tay Hộp Trương Hoa Lá Tây 10 Món

Tên sản phẩm: Bộ Âu Á Tay Hộp Trương Hoa Lá Tây (BG40)

Chất liệu: gỗ Hương Vân

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 41 cm x 59 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 147 cm x 52 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 59 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 52 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

- Giá: 84.000.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Đào Gỗ Chưu Lưu

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG39)

Chất liệu: gỗ Chiu Lưu

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 10

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 139 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá: 19.000.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Voi Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG38)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 10

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 68 cm x 135 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 41 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá: 28.300.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Minh Quốc Đào Gỗ Mun Hoa 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG37)

Chất liệu: gỗ Mun Hoa

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12 cm

- 1 đoản kt 195 cm x 60cm x 43 cm

- 1 bàn kt 76 cm x 138 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 45 cm x 55 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Âu Á Tay Hộp Gỗ Hương Vân 6 món

Tên sản phẩm: Bộ Âu Á Tay Hộp (BG36)

Chất liệu: gỗ Hương Vân

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237 cm x 59 cm x 41 cm

- 1 bàn dài kt 79 cm x 139 cm x 52 cm

- 1 bàn con kt 79 cm x 50 cm x52 cm

- 2 ghế kt 88 cm x 59 cm x 41 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá: 32.000.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO TAY 12 GỖ HƯƠNG

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Đào (BG35)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC VOI 10 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Voi (BG34)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 153 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 54 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 43 cm

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC TRIỆN 6 MÓN TAY 10

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Triện (BG33)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 10-12

- 1 đoản kt 180 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 68 cm x 130 cm x 52 cm

- 2 ghế kt 76 cm x 56 cm x 41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 52 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

Giá: 29.000.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn Pu cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ ÂU Á TAY HỘP GỖ HƯƠNG 10 MÓN

Tên sản phẩm: Bộ Âu Á Tay Hộp (BG32)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 237cm x 60 cm x 42 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 55 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 42 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 42 cm

Giá: 85.700.000 vnđ ( Hoàn thiện bằng sơn PU cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC RỒNG ĐỈNH TAY 12 GỖ HƯƠNG VÂN

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Rồng Đỉnh (BG31)

Chất liệu: gỗ Hương Vân

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn cao+ 1 đôn thấp)

Kích thước: - Tay 12

- 1 đoản kt 195cm x 59 cm x 42 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 147 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 42 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 42 cm

Giá: 42.500.000 vnđ ( hoàn thiện bằng sơn PU cao cấp)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm nổi bật

BỘ MINH QUỐC KHỔNG GỖ HƯƠNG TAY 12

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Khổng (BG07)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 10 món ( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao+ 2 đôn thấp)

Kích thước:- Tay 12

- 1 đoản kt 217cm x 57 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 107 cm x 137 cm x 51 cm

- 4 ghế kt 83 cm x 57 cm x 41 cm

- 2 đôn cao kt 43 cm x 53 cm x 51 cm

- 2 đôn thấp kt 43 cm x 43 cm x 41cm

Giá: 59.000.000 vnđ ( đã hoàn thiện)

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

BỘ MINH QUỐC ĐÀO NU NGHIẾN TAY 12

Tên sản phẩm:( BG02) Bộ Minh Quốc Đào

Chất liệu: Nu Nghiến

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn lách + 1 đôn thấp)

Kích thước:

- 1 đoản kt 195 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 71 cm x 139 cm x 53 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 58 cm x 41 cm

- 1 đôn cao  kt 44 cm x 54 cm x 53 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 41 cm

Giá : 110.000.000 vnđ cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ bàn ghế rồng đỉnh gỗ hương

Tên sản phẩm: Bộ bàn ghế rồng đỉnh 12 món

Chất liệu : gỗ hương

Kích thước:

- 1 đoản kt 230 cm x 67 cm x 43 cm

- 1 bàn 107 cm x 157 cm x 53 cm

 - 4 ghế kt 98 cm x 67 cm x 43 cm

- 2 đôn cảnh 50 cm x 50 cm x 80 cm

 - 2 đôn lách  45 cm x 55 cm x 53 cm

- 2 đôn thấp kt 45 cm x 45 cm x 43 cm

Giá 180.000000 vnđ cả hoàn thiện

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Rồng Bảo Đỉnh Gỗ Hương

Tên sản phẩm : Bộ rồng bảo đỉnh
Chi tiết : 12 món
<>.01 Bàn Kich thuoc :
<> 04 Ghế KT :
<> 01 Ghế dài
<> 02 Bàn nách :
<> 02 Đôn bé :
<> 02 Đôn cao KT :
Chất liệu : 100% Gỗ hương , hoàn thiện sơn PU

Liên hệ: A. Tuấn0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Sản phẩm mới

Bộ Ruột Nho Mặt Đá Gỗ Gụ 7 Món

Tên sản phẩm: Bộ Ruột Nho Mặt Đá (BG102)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính rộng 100cm cao 73 cm

- 4 ghế kt 68 cm x 52 cm x 44 cm

- 2 đôn đường kính rộng 37 cm cao 44 cm

- Giá 28.600.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

 Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ Gỗ Gụ 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Triện Khánh Kiểu Cổ (bg101)

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Chất liệu: gỗ Gụ 

Kích thước:

- 1 đoản kt 153 cm x.52 cm x 41 cm

- 1 bàn kt 60 cm x 120 cm x 50 cm

- 2 ghế kt 67 cm x.52 cm x41 cm

- 1 đôn cao kt 40 cm x 50 cm x 50 cm

- 1 đôn thấp kt 40 cm x 40 cm x 41 cm

- Giá 31.500.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

 Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên Gỗ Hương 6 Món

Tên sản phẩm: Bộ Minh Quốc Mẫu Đào Tiên (BG100)

Chất liệu: gỗ hương

Bao gồm: 6 món ( 1 đoản + 1 bàn + 2 ghế + 1 đôn thấp + 1 đôn cao)

Kích thước: - Tay 12 cm

-1 đoản kt 195 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 79 cm x 137 cm x 54 cm

- 2 ghế kt 81 cm x 59 cm x 43 cm

- 1 đôn cao kt 44 cm x 54cm x 54 cm

- 1 đôn thấp kt 44 cm x 44 cm x 43 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Trúc Nam Vách Khánh 7 Món Gỗ Gụ

Tên sản phẩm: Bộ Trúc Nam Vách Khánh (BG99)

Chất liệu: gỗ Gụ

Bao gồm: 7 món ( 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn)

Kích thước:

- 1 bàn kt đường kính 100 cm cao 71 cm

- 4 ghế kt 69 cm x 53 cm x 41 cm

- 2 đôn kt đường kính rộng 37 cm cao 41 cm

- Giá 29.000.000 vnd cả hoàn thiện sơn pu

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com

Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu Gỗ Hương

Tên sản phẩm: Bộ Triện Như Ý Tay Voi Kiểu Tàu (BG98)

Chất liệu: gỗ Hương

Bao gồm: 8 món (( 1 đoản + 1 bàn + 4 ghế + 2 đôn cao)

Kích thước: 

- 1 đoản kt 240 cm x 60 cm x 43 cm

- 1 bàn kt 97 cm x 147 cm x 54 cm

- 4 ghế kt 88 cm x 60 cm x 43 cm

- 2 đôn cao kt 44 cm x 54 cm x.54 cm 

Liên hệ: A. Tuấn: 0972.092.764 -Email: dogophugia67@gmail.com